Loobeek mooi stukje natuur

Loobeek mooi stukje natuur

Op 15 april 2021 wandelde ik met mijn familie langs de Loobeek het stuk tussen de Volmolen en de Handrik. Wat is dat een mooi stukje natuur geworden! Verschillende soorten graslanden, elzenbroekbossen en leuke doorkijkjes. Het lijkt alsof het al jaren zo is. Ik wil graag alle betrokkenen een groot compliment maken. Omdat het hier gaat om een relatief kwetsbare smalle strook natuur is het belangrijk dat het omliggende landschap in de toekomst op die strook geen storende invloed uitoefent. Spoedig hoop ik ook het noordelijke stuk van de Loobeek tot aan de snelweg te gaan bekijken.


Dr. Frits Ruyten, landschapsarchitect/oud-wethouder gemeente Venray, Heelsum