Dorpsraad weet niets over bedrijventerrein

Dorpsraad weet niets over bedrijventerrein

WANSSUM | In oostelijk Wanssum tussen de Driesstraat en het huidige bedrijventerrein wil de gemeente Venray een nieuwe industrielocatie aanleggen van zeven hectare. Tevens komt over de Driesstraat, of een deel ervan, een kortsluitroute te liggen die bij de nieuwe rondweg uitkomt. Die route is vooral bedoeld om het vrachtwagenverkeer vanuit Blitterswijck buiten de kern van Wanssum te houden. De dorpsraad is formeel niet op de hoogte van de plannen.


Na het megaproject Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) (dat startte in november 2017, inmiddels in de afrondende fase zit en Wanssum een metamorfose opleverde) is het nog even doorbijten voor het Maasdorp. Want drie grote werken moeten de uitroeptekens achter de GOW worden: dat is naast het nieuwe bedrijventerrein en de kortsluitroute ook de Groene Loper waarbij het dorp volop is betrokken. Die 'loper' behelst de herinrichting van de doorgaande weg door
Wanssum.


Het nieuwe bedrijventerrein van zeven hectare en de kortsluitroute zijn twee ingrijpende plannen aan de oostzijde buiten de dorpskom. De gemeenteraad is inmiddels op de hoogte gebracht van de plannen. Dorpsraadvoorzitter Peter Zegers kan er niet veel over vertellen. "Formeel weten we namelijk van niets. We zijn er niet bij betrokken. De communicatie tussen gemeente en dorpsraad is inderdaad niet altijd even denderend." Zegers houdt het diplomatiek, maar wil hierover nog graag in conclaaf met de gemeente. "De dorpsraad wordt vooral op de hoogte gehouden van de plannen door omwonenden."


Zoals door Victor Geurts die aan de Blitterswijckseweg woont. Hij weet vooral hoe het is gesteld met de kortsluitroute. Die nieuwe weg is vooral bedoeld om vrachtverkeer uit Wanssum te weren. Tot dat zware verkeer behoren naast landbouwvoertuigen vooral vrachtwagens van Van Leendert Transport BV, Lamb Weston/Meijer en Walkro. Die moeten nu nog doorrijden tot aan de Paaseilandrotonde in Wanssum om vanaf de nieuwe rondweg naar Blitterswijck te kunnen of
andersom.


In de brief aan de gemeente rept het college over vier mogelijke kortsluitroutes. "In feite zijn het er eigenlijk maar twee", zegt Geurts die zich op de hoogte houdt over de plannen. "Om vanaf de rotonde een soort ventweg voor het zwaardere verkeer aan te leggen die uitkomt bij de Driesstraat die richting de rondweg gaat lijkt niet reƫel. Ook de variant die richting de Wellse brug gaat is niet logisch. Blijven over twee routes waarbij verkeer vanuit Blitterswijck via de Blitterswijckseweg naar rechts via bijvoorbeeld de Driesstraat naar de rondweg wordt gestuurd. De oostelijke variant lijkt dan de meest voor de hand liggende."


Over het nieuwe bedrijventerrein dat het college bij de Driesstraat heeft gepland, kan Geurts (die er straks in de verte tegenaan kijkt) evenals Zegers niet veel zeggen. "Ik las er onlangs over", zegt Geurts. "Was volledig nieuw voor mij. Maar helemaal als een verrassing kwam het niet. Het was al wel bekend dat de gemeente Venray had bedongen dat eigenaren die in dat gebied grond willen verkopen, die eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Tja, dan weet je dat er iets kan gaan
gebeuren."


Het nieuwe bedrijventerrein is vooral bedoeld voor plaatselijke, niet-watergebonden bedrijven die willen uitbreiden, aldus het college. De gemeente ontwikkelt het nieuwe bedrijventerrein zelf en wordt ontsloten via de nieuwe rondweg. Bij de Wanssumse haven is Maessen Bedrijven bezig met de ontwikkeling van een 21 hectare groot bedrijventerrein. Over de geplande uitbreiding aan de Driesstraat worden nog informatieavonden gehouden, meldt de gemeente.