Vervolg pagina 10

Vervolg pagina 10


'Suggestieve weergave van briefschrijvers'

Blitterswijck | Hierbij enkele opmerkingen van Walkro-CEO Eric Houben over de reacties van de gemeente en de provincie over de mestverwerker in Blitterswijck. Hij hekelt onder andere vergelijkingen die met zijn bedrijf worden gemaakt.


Houben: "De uitstoot van Walkro wordt vergeleken met één van de kleinste kalkoenbedrijven van Nederland. Dit kalkoenbedrijf is alleen bijzonder doordat het, in tegenstelling tot Walkro, in een Natura 2000-gebied ligt. De kwalificatie mega-kalkoenbedrijf is dus volstrekt onterecht. De genoemde ‘stikstoflaag' komt daarmee ook in een andere context te staan. Feitelijk wordt hiermee aangetoond dat de ammoniakuitstoot van Walkro gering is. De briefschrijvers hanteren de tactiek van suggestieve weergave en volstrekte onjuistheden en doen daarmee de goede reputatie van Walkro geweld aan. Graag bespreken we dit rechtstreeks met de briefschrijvers en hebben hun daartoe reeds op 31 maart uitgenodigd. Helaas is daar nog geen gehoor aan gegeven. Naar aanleiding van het artikel in de Peel en Maas hebben we deze uitnodiging herhaald. We verwachten in een constructief gesprek de stellingen van de briefschrijvers te kunnen nuanceren en weerleggen. Anderzijds willen we ook begrip tonen voor de geconstateerde ongemakken."