Platform start met voorbereidingen oprichting Oogcafé

Platform start met voorbereidingen oprichting Oogcafé

VENRAY | Gehandicaptenplatform Venray (GPV) is met Oogvereniging Limburg bezig met de oprichting van een Oogcafé in Venray. Voordat de coronacrisis uitbrak kwamen in de Kemphaan in Venray al regelmatig een aantal blinden en slechtzienden bijeen. De Kemphaan is een centrum waar ouderen (in normale tijden) vrij kunnen binnenlopen om een praatje te maken. Het Oogcafé kan voor het GPV van nut zijn voor onder meer het ophalen van informatie bij het opstellen van de gemeentelijke inclusie-agenda.


Door Henk Baltussen


De twee instanties willen het Oogcafé in brede kring onder de aandacht gaan brengen. "We willen ook het CVO hierbij gaan betrekken", zegt GPV-bestuurslid Martien van Dijk. De Centrale van Ouderenverenigingen is het overkoepelende orgaan van alle KBO-afdelingen in Venray en de kerkdorpen. Ook de Algemene Venrayse Onafhankelijke Ouderenvereniging en Venrayse wijkgebonden verenigingen zijn bij het CVO aangesloten. Van Dijk: "De bedoeling is om op den duur het Oogcafé over alle Venrayse dorpen uit te rollen. Daarom is de CVO een belangrijke partner. Veel mensen krijgen op latere leeftijd oogproblemen."

Op de eerste plaats wil het GPV het Oogcafé in Venray vaste grond onder de voeten geven. Het café wordt een ontmoetingsplaats waar blinden en slechtzienden elkaar ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie/thee hun ervaringen uitwisselen. Tijdens die bijeenkomsten kan ook voorlichting gegeven worden over allerlei zaken die voor blinden en slechtzienden en hun eventuele partners van belang zijn.

De oprichting van een Oogcafé in Venray is actueel, omdat Van Dijk verwacht dat op korte termijn onder begeleiding van het bureau Berenschot begonnen wordt met het opstellen van een inclusie agenda. "Deze agenda dient recht te doen aan de belangen van mensen met een handicap zoals dat is vastgelegd in het in 2016 van kracht geworden VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking", zegt Van Dijk.

Oogcafé onder meer als input voor inclusie agenda

"De inbreng vanuit de groep blinden en slechtzienden is daarbij van wezenlijk belang. Een Oogcafé kan daar een belangrijke rol in spelen. We weten niet wanneer we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Maar niets staat ons in de weg om met de voorbereidingen te beginnen. Een eerste stap is het verzamelen van namen en adresgegevens van blinden en slechtzienden in de gemeente Venray en Noord Limburg."


Het GPV heeft op dit moment als actiepunt het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het centrum van Venray. De werkgroepen Schouwen en Bouwen, Verbouwen en Woonvisie willen bij hun adviezen nadrukkelijk aandacht geven aan aspecten die van belang zijn voor blinden en slechtzienden. Van Dijk: "Helaas maken blinden en slechtzienden nog geen deel uit van deze werkgroepen van GPV en CVO. Daarom zouden we graag met mensen met een gezichtsbeperking daarover in contact willen komen."


Contact opnemen met GPV kan via 0478 550395 of per mail: info@gehandicaptenplatformvenray.nl