Priesters parochie

Priesters parochie

Voor de parochies Grote Kerk, Paterskerk, Smakt, Leunen, Veulen, Heide, Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel: deken E. Smeets, pastorie Eindstraat 6, 5801 CR Venray, telefoon (0478) 550740, email ed.smeets@hetnet.nl.

Kapelaan Marthoma, telefoon (0478) 785146, email marthomalexander@yahoo.nl. Assistent pastoor M. Rijs, telefoon (0478) 581575, email mpmrijs@gmail.com.

Voor de parochies Castenray, Oirlo, Blitterswijck en Wanssum: pastoor H. van Horne, telefoon (0478) 531270 of 06-13300256.

Voor de parochies Oostrum en Geijsteren: pastoor B. Clemens, telefoon (0478) 501202.

Grote Kerk

Administratie en opgeven misintenties op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur: pastorie Eindstraat 6, telefoon (0478) 550740, website grotekerkvenray.nl (ook voor aanmelding maandelijkse Nieuwsbrief), email petrbnd@zonnet.nl. Bankrekeningnummer NL 49 ABNA 0579739481. Omroep Venray verzorgt elke zondag de uitzending van de mis van 9.30 uur vanuit de Grote Kerk. De Mariakapel is dagelijks geopend.


Zaterdag 15 mei 19.15 uur heilige mis voor Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie.

Zondag 16 mei zevende zondag na Pasen 09.30 uur heilige mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv voor jaardienst overleden ouders van Dijck-Duijkers en zoon Joos; Nelly Botden; Uit dankbaarheid bij een 40 jarig huwelijk; Jaardienst Teng Arts.

Maandag 17 mei 08.35 uur gezongen morgengebed 09.00 uur heilige mis voor Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden.


Dinsdag 18 mei H. Johannes 08.35 uur rozenkransgebed 09.00 uur heilige mis voor onze parochianen dat Gods liefde, gedragen door Zijn geest en in de geborgenheid van Jezus, bij hen en ons mogen zijn om standvastig in ons geloof te kunnen zijn.

Woensdag 19 mei 08.35 uur rozenkransgebed 09.00 uur heilige mis voor de zieke en lijdende mensen dat zij bij de verrezen Heer steun en kracht mogen ervaren.


Donderdag 20 mei H. Josefa Stenmanns, maagd 08.35 uur rozenkransgebed 09.00 uur heilige mis voor onze geestelijke en maatschappelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk staan in hun geloof en van daaruit de kracht hebben bij het uitvoeren van hun functie.


Vrijdag 21 mei H. Christophorus Magallaen en gezellen, martelaren 08.35 uur rozenkransgebed 09.00 uur heilige mis aansluitend het bidden van de litanie voor onze bisschop en alle geestelijken in ons bisdom, dat zij Gods liefde mogen blijven ervaren en daardoor de kracht en de steun vinden om die liefde en trouw uit te dragen 15.00 uur, uur van barmhartigheid.

Paterskerk

Administratie en opgeven misintenties op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur: pastorie Leunseweg 5, telefoon (0478) 580202, website paterskerkvenray.nl, email paterskerkvenray@gmail.com. Bankrekeningnummer NL17 ABNA 0231808526.


De administratie van de Paterskerk is bereikbaar van woensdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL 42 INGB 0004204020 ten name van Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.


De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 19.00 uur. Gratis misintenties voor de Antoniusnoveen kunnen worden opgegeven van woensdag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur via telefoon (0478)580202 of via de brievenbus aan de Leunseweg 5.


In de meimaand wordt van maandag tot en met donderdag om 18.10 uur het rozenhoedje gebeden.


Zaterdag 15 mei 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis: voor vrede voor alle volkeren.

Zondag 16 mei 11.00 uur hoogmis met voorzang: zeswekendienst Jan Ascholten, Toon Jeuken en Nel Jeuken-Claessens, Wim Kleuskens.

Maandag 17 mei 18.30 uur heilige mis: voor alle overleden familieleden.


Dinsdag 18 mei 18.30 uur heilige mis: zesde dinsdag van de Antoniusnoveen.

Woensdag 19 mei 18.30 uur heilige mis: voor meer medemenselijkheid.


Donderdag 20 mei 18.30 uur heilige mis: voor vrede, vrijheid en voorspoed.

Vrijdag 21 mei 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: voor wijsheid van alle bestuurders.

Parochie Geijsteren

Zondag 16 mei hoogmis 10.00 uur: voor een bijzondere intentie, gedachtenis aan Bert Vennekens en Truus Vennekens-Achten.

Parochie Oirlo

Woensdag 12 mei 19.15 uur heilige mis (Herenkoor). Lectrice Dominique Voesten, collectant Jan Steeghs.


Zaterdag 15 mei 19.15 uur heilige mis (Dameskoor). Lector Nelly Custers, collectant Jan Steeghs.

Parochie Blitterswijck

Zondag 16 mei 11.00 uur hoogmis: Wim Gielen (namens de buurt).


Dinsdag 18 mei 19.00 uur heilige mis in de St. Annakapel.

Voor misintenties e-mail misintentie@parochie-blitterswijck.nl of kijk op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270.

Parochie Oostrum

Zondag 16 mei 10.00 uur Mariaviering (pastoor) (orgelspel): ter ere van Maria O.L. Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum, voor alle zieken thuis, in het verpleeghuis of ziekenhuis, Hanny Steenkamer-Hoogenes, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.


Dinsdag 18 mei 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.


Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze coronacrisis de Mariakapel in Oostrum zoals gebruikelijk elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.parochieoostrum.nl.

Parochie Wanssum

Donderdag 13 mei 9.30 uur heilige mis in de kerk.

Zondag 16 mei 9.30 uur heilige mis in de kerk.

Parochie Castenray

Woensdag 12 mei 18.00 uur mis. Lector Ria Maes, koster Henk Classens.


Zaterdag 15 mei 18.00 uur patroonsfeest van onze kerk H. Matthias. Lector Jeanne van Osch, koster Annemie Dr├╝ggen.


Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Vredepeel

Donderdag 13 mei geen eucharistieviering.


Zondag 16 mei 9.30 eucharistieviering: voor de intenties van alle aanwezigen. Misdienaars Loes en Jasmijn, lezer Annebella.

Parochie Ysselsteyn

Woensdag 12 mei 19.15 uur mis. Acoliet Jan Michels.


Zaterdag 15 mei 18.45 uur rozenkrans bidden: 19.15 uur mis. Misdienaars Nienke en Lieke.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea Dekenaat Venray, telefoon (0478)550740.


Donderdag 13 mei 11.00 uur eucharistieviering. Lector Olga van der Meer.


Zondag 16 mei 11.00 uur eucharistieviering: overledenen van de familie van der Lijck-Heijligers, overleden ouders Droesen-Marcellis. Lector Elly van Dijck.


Woensdag 19 mei 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel: voor de weldoeners van deze kapel en vereerders van St. Jozef.


Dagelijks is er in de St. Jozefkapel aanbidding en/of rozenkransgebed: Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail predikant@pkn-venray.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scriba@pkn-venray.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl.


Tot en met zondag 16 mei worden er in verband met de coronamaatregelen geen diensten gehouden in Het Zonnelied.


Samen met de Protestantse Gemeente Deurne zijn er digitale kerkdiensten online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1985-Protestantse-Gemeente-Deurne.

Parochie Leunen

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag heilige mis 09.30 uur.


Zondag 16 mei zevende zondag van Pasen 9.30 uur heilige mis Beth de Louw-Thijssen, Piet de Louw en Albert Loonen, jaardienst Joos Direks, Josien Voermans-Rooijakkers; Gerard Thijssen en Fien Thijssen-Hesen en overleden familie. Lector Gerrie Loeffen, koor dameskoor.

Parochie Veulen

Zaterdag 15 mei 18.00 uur heilige mis jaardienst Jacoba Thissen en overleden familie Thissen, jaardienst Grad Wilms Hendrika Heesen en Anna van Lin, jaardienst Maurice Jeuken. Lector Mia Geurts, misdienaars Gert, Martijn en Noud.

Parochie Heide

Geen mis.

Parochie Merselo

Zaterdag 15 en 22 mei is er geen heilige mis omdat de werkzaamheden in de kerk langer duren dan was voorzien. Het kerkbestuur is bezig om een ttijdelijke oplossing te zoeken voor de komende weken.


Woensdag 19 en 26 mei 18.30 uur rozenkrans bidden in de Mariakapel op de Haag.

Parochie Tienray

Woensdag 12 mei 11.00 uur bedevaart Huis v.d. Pelgrims 14.00 uur Maria Hulde vooravond Hemelvaart 18.00 uur heilige mis.


Donderdag 13 mei Maria Hemelvaart 15.00 uur Marialof. Lector Henny Renkens, collectant Piet Dings


Zaterdag 15 mei 18.00 uur heilige mis gestichte jaardienst ouders van Lin van Vegchel, overleden kinderen en kleinkinderen. Gestichte jaardienst overleden ouders v/d Munckhof-Jeuken. Lector Sylvia Gielens, collectant Guus Ronge.