Afbeelding
Foto: Persfoto

Venray in jaarboek Overkwartier Gelre

Venray in jaarboek Overkwartier Gelre

Venray | Op 13 mei verschijnt het negende Jaarboek van het Overkwartier van Gelre. Deze historische vereniging onderzoekt de geschiedenis van het Overkwartier van Gelre, de bakermat van het oude hertogdom Gelre met belangrijke stedelijke centra als Roermond, Venlo en Geldern.


In het nieuwe jaarboek zijn twee artikelen te vinden die voor Venray interessant zijn. Marinus Flokstra schrijft over de inkomsten van de hertog van Gelre in het laatmiddeleeuwse Venray en wat er met die inkomsten gebeurde toen de hertog in geldnood kwam. Voor dit artikel is gebruikgemaakt van nooit eerder gepubliceerd bronnenmateriaal. Will Steeghs beschrijft het leven van de markante Venrayse ondernemer Johannes Victor Fonck (1853-1935). Fonck begon als koperslager, maar verkocht aan de Hofstraat al snel tal van andere producten, waaronder ook motorrijwielfietsen. Minder bekend is dat Fonck aan het begin van de twintigste eeuw ook een aantal jaren prentbriefkaarten uitgaf. Het gaat hier om de oudste ansichtkaarten van Venray.

Het jaarboek is verkrijgbaar bij het Overkwartier van Gelre: secretaris@overkwartiervangelre.nl. De prijs bedraagt 18,50 euro.