GPV wil zichzelf opheffen

VENRAY | Het bestuur van het Venrayse gehandicaptenplatform vraagt zich serieus af of het niet tijd is dat het GPV zichzelf opheft. GPV-bestuurder Martien van Dijk is er helder over: "Het is duidelijk dat het gemeentebestuur vindt dat het GPV als gesprekspartner volledig overbodig en zelfs lastig is."


Dat laat het GPV in een brief aan de gemeente Venray weten. Dit als kanttekening bij het vervolgtraject van de aanpak van de coronacrisis die het college deze week aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.

Van Dijk: "Het overleg waar het GPV-bestuur regelmatig om vraagt kost blijkbaar kostbare tijd van wethouders en ambtenaren. Tijd die zij beter kunnen besteden aan het bedenken van oplossingen zonder gehinderd te worden door inhoudelijke informatie die het GPV zou kunnen bijdragen." De cynische toon van Van Dijk is duidelijk. "Het is ons ook inmiddels helder dat het initiatief voor een overleg nooit uitgaat van het gemeentebestuur. Jammer dat het GPV zelf tot die conclusie moet komen. Waarom heeft het gemeentebestuur deze voor de vrijwilligers van het GPV zo teleurstellende conclusie niet rechtstreeks meegedeeld? Tijdgebrek of waren zij bang dat die vrijwilligers na het opheffen van het GPV geen raad meer wisten met de vrijkomende tijd?"

'Initiatief gaat nooit uit van gemeente'

Van Dijk is erg teleurgesteld over de manier waarop de gemeente de contacten onderhoudt. Hij geeft enkele voorbeelden: "Eind 2019 is met ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Venray overleg geweest over de problemen die blinden en slechtzienden hebben met onder meer de opstelling van de terrassen op het Henseniusplein. Door de covid-crisis was fysiek overleg niet mogelijk. Wel heeft het GPV direct na het bekend worden van de verruiming van de terrasregels aan de ambtenaar van de gemeente gevraagd om bij de verruiming rekening te houden met de belangen van blinden, slechtzienden en andere medeburgers met een beperking. Daar is niet op ingegaan."

Lees verder op pagina 14.