RooyNet: 'Niet bij Venrays Museum'

RooyNet: 'Niet bij Venrays Museum'

VENRAY | In een brief aan het college laat een dertiental personen en culturele instanties weten dat RooyNet niet bij het Venrays Museum mag worden ondergebracht. Gebeurt dat wel dan stoppen vrijwilligers met hun werk voor de website.


Door Henk Baltussen


RooyNet publiceert cultuurhistorische foto's, films en (gemeentelijke) documenten uit Venray. De site bevat inmiddels vele duizenden items, veelal verzameld door deelnemende organisaties. De geschiedeniswebsite werd een jaar geleden tijdelijk bij de gemeente Venray ondergebracht. Dat was nodig om betrokken partijen als Historisch Platform Venray en het Venrays Museum, die bij de Borggraaf onderdak hebben, 'tot bezinnen' te laten komen. Venrays Museum wil RooyNet graag terug in de Borggraaf om ermee samen te kunnen werken.

De briefschrijvers willen van het college weten of het klopt dat pogingen worden ondernomen om RooyNet onder te brengen bij het Venrays Museum. Tevens laten ze weten 'er pertinent op tegen zijn dat RooyNet onder het bestuur van het Venrays Museum komt.' En ook: 'De gemeente moet van RooyNet een zelfstandige stichting maken. Sinds RooyNet ondergebracht is bij het gemeentearchief, heeft webmaster May Volleberg weer bergen werk verzet voor RooyNet en de aangesloten deelnemers. Blijkbaar is de gemeente zich niet bewust van het enorme belang dat zij haar inzet voor RooyNet kan voortzetten. Het bestuur van het Venrays Museum heeft nimmer enige betrokkenheid getoond bij het reilen en zeilen van RooyNet. De thans voor RooyNet werkende vrijwilligers, de webmaster en de redactieraad zetten hun werkzaamheden niet voort indien RooyNet onder de vlag van het Venrays Museum komt.' Ondertekenaars zijn Archief Koninklijke Harmonie Euterpe, Archief Vastelaovesvereniging De Piƫlhaas, Heemkunde Meerlo-Wanssum, Museum Psychiatrie Venray, Ald Oeldere, Heemkundig Genootschap Castenray, Historie Vredepeel, Historische Kring Oostrum en Spraland, 't Silveren Swaentje, Veulens Historie Herleeft, Werkgroep Historie Leunen.