Ali Kabak op de Dam in Amsterdam tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking.
Ali Kabak op de Dam in Amsterdam tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking. Foto: Eigen foto

Ali Kabak in de bres voor collega's

VENRAY | Ali Kabak diende van 1989 tot 2006 bij Defensie en maakte in die 27 jaar één keer deel uit van een militaire missie. Dat was in 1997 en 1998, de jaren dat Kabak in Bosnië was gestationeerd. In die periode nam Nederland deel aan de United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina. Die zending liet diepe sporen na bij de Venraynaar. Hij besloot om lotgenoten, die evenals Kabak PTSS-klachten ontwikkelden, te gaan helpen met zijn stichting in oprichting Veel gezien, veel doorstaan.


Ali Kabak, een geboren Rotterdammer die sinds een jaar of acht in Venray woont, maakt er geen geheim van dat hij belast is met het posttraumatische stressstoornis. "Al tijdens mijn verblijf in Bosnië ontwikkelde ik PTSS-klachten, ervoer angsten, had herbelevingen van stressvolle situaties, was bang of verdrietig. Ik maakte daar heel veel nare dingen mee. Werd ook van mijn vrijheid beroofd." Wat hij in die periode meemaakte, wil hij liever niet kwijt. "Dat hoeft allemaal niet in de krant. Maar het was heel heftig." Toch wil hij niet onbenoemd laten dat hij te maken kreeg met waterboarding. Een verhoortechniek waarbij het gezicht van het slachtoffer bedekt wordt met een natte doek waarover telkens water wordt uitgegoten. Op die manier wordt ademhalen vrijwel onmogelijk, wat iemand een verdrinkingsgevoel geeft. Niet alleen ondervond Kabak geweld aan den lijve, hij zag veel gruwelijkheden en leed voorbijkomen in de regio waar hij met zijn collega's de orde dienden te bewaren.

Terug in Nederland bleven de PTSS-klachten bij Kabak met regelmaat opspelen. "Na een behandelingssessie verdwijnen de klachten. Bij Defensie kreeg ik te maken met drie behandelingen. Dan gaat het weer een poos goed. Je weet dat de klachten terugkomen, het is bijna niet te voorkomen. En ik merkte dat veel meer militairen met klachten rondliepen."

Acht jaar na de Bosnië-missie verliet Kabak Defensie. "Ze hebben goed materieel en goede militairen, maar de zorgplicht die Defensie heeft als militairen uit dienst gaan wordt gewoon niet nageleefd. Want na je diensttijd stoppen de klachten niet. Bij sommigen worden ze sterker, ze krijgen te maken met alcohol-, drugs- en gokverslavingen. Ook is er vaak sprake van huiselijk geweld of agressie en geweld buitenshuis. Veteranen die schulden opbouwen, financieel aan de grond zitten en dakloos worden, het komt allemaal voor. Ook in ons rijke Nederland met al die goede voorzieningen. Het kan toch niet zo zijn dat veteranen die ons land hebben gediend tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesmissies, die hun leven hebben gewaagd, daarvoor hun tol hebben betaald met PTSS, zomaar door Defensie aan hun lot worden overgelaten?"

Het doet Kabak pijn om zoveel veteranen als hijzelf te zien lijden door iets waar ze niet voor kozen. Het doet hem ook pijn dat Defensie vaak geen vinger meer naar ze uitsteekt. Kabak: "Veteranen verdienen erkenning en waardering vanuit Defensie en de samenleving. En zorg wanneer zij dat nodig hebben. Maar veel te vaak staan ze, na jarenlang gediend te hebben, in de kou. Moeten ze de problemen maar zelf zien op te lossen."

Een tijd terug besloot Kabak niet langer toe te kijken en maar te blijven wachten op stappen die Defensie ging ondernemen. "Met enkele andere veteranen besloten we tot de oprichting van de stichting Veel gezien, veel doorstaan. Er zijn al wat meer van deze instanties, maar onze stichting is de enige die niet gelieerd is aan Defensie. Die willen we buiten de deur houden. We zijn nu met zijn vieren, onder wie een jurist. De stichting is nog in oprichting en we hebben al contacten met hulpverleners, onder wie een psychiater. Behandelingen zijn duur. Daarom willen we eerst via fondsen, donaties en crowdfunding geld werven om alvast een potje te hebben. Dan pas gaat de stichting officieel van start. We hopen er over een jaar helemaal klaar voor te zijn. Na een intakegesprek helpen wij haar of hem bij het vinden van de juiste hulp. Is er sprake van een verslavings- of geweldsprobleem, dan brengen wij de veteraan in contact met de juiste geestelijk hulpverleners. Ook bij financiële problemen of dakloosheid zoeken wij met de veteraan naar oplossingen. In een inclusieve samenleving moet er ook aandacht zijn voor veteranen."


Info: veterandef@outlook.com of 06 17309933.

Afbeelding