Voormalig klooster Paschalis wordt een woongemeenschap.
Voormalig klooster Paschalis wordt een woongemeenschap. Foto: Rikus ten Brücke

Paschalis zoals The Block

Oostrum | David van Erkelens heeft goede hoopt dat eind juni het gemeentebestuur akkoord is met het al ingediende verzoek het oude kloostercomplex Paschalis in Oostrum om te vormen tot een woongemeenschap. Over een jaar moet het bestemmingsplan aangepast zijn, waarna in juni volgend jaar de verbouw kan beginnen. “Daar zouden we heel gelukkig mee zijn”, zegt Erkelens.


Hij is er ook gelukkig mee dat het dorp het bijzondere project omarmt. Dat bleek onlangs nog tijdens de dorpsraadvergadering die positief was over de plannen. Dat het een locatie wordt waar herenboeren een plek krijgen, zoals in Oostrum wordt gefluisterd, ontkracht Erkelens. “Dat is in eerste instantie niet de bedoeling. Het zou ooit een zijspoor kunnen zijn, maar niet als een eerste initiatief. Overigens werd ik wel nieuwsgierig naar het fenomeen herenboeren toen ik ervan hoorde. Ik kende het niet. Gezien onze plannen is dat een logische partij om in de toekomst mogelijk mee in gesprek te gaan. Het is ook een manier om de buurt te verbinden met de woongemeenschap.”

Een woongemeenschap dus, dat wordt de basis van het toekomstige Paschalis. Een plek waar starters, ouderen en gezinnen samen leven, waar ze eventueel werken en tuinieren. Erkelens wil binnen de kloostermuren vijftig huurappartementen bouwen waar een mix van bewoners onderdak kan krijgen. Er komen tevens gemeenschappelijke ruimtes die door de bewoners beheerd worden. Denk aan gezamenlijke werkplaatsen, thuiswerkplekken, een centrale keuken en een grote moestuin.

Het enorme gebouw is van European Management Hotel Group BV. Erkelens, ontwikkelingsmanager voor diverse hotels in Nederland, houdt zich nu bezig met Paschalis. Voor het eerst betreedt hij daarbij ongebaande paden, want het is heel anders een woongemeenschap op te zetten dan een hotel. “Het is de eerste keer dat ik dit doe”, zegt Erkelens. “Maar het is een prachtige uitdaging. Mooi is bijvoorbeeld dat je een wezenlijke bijdrage levert aan het oplossen van het woningtekort, waar ook Venray mee te maken heeft. Daarbij hebben we appartementen voor alle delen van de markt.”

Het voormalige klooster uit 1907, gebouwd voor de Broeders van Liefde, was een opleidingsinstituut voor verplegers en later een verslavingskliniek. Plannen voor een hotel en huisvesting van arbeidsmigranten sneuvelden.

De kern van de woongemeenschap in Oostrum vond Van Erkelens in het Finse Helsinki bij het project The Block. "Meerdere generaties wonen daar samen, ze bepalen samen de inrichting, gaan over de voorzieningen, denken na over structuren. Wij als ontwikkelaars geven de gemeenschap in dit geval in Oostrum de voorziening, hoe ze die gaan gebruiken is aan ze zelf. De samenstelling van de eerste bewonersgroep is belangrijk om het geheel te laten slagen. Wij zijn ons ervan bewust dat we de harmonie zullen moeten bewaken op de lange termijn, maar verliezen hierbij nooit het commerciële belang van de verhuurder uit het oog. Leegstand is geen optie. Wij bepalen, selecteren en plaatsen de bewoners op een zorgvuldige manier. Mocht na verloop van tijd blijken dat een nieuwe bewoner niet binnen de gemeenschap past, dan zoeken wij in samenspraak met de woongemeenschap naar een passende oplossing." Erkelens verwacht, na het groene licht van de gemeente Venray, twee tot drie jaar nodig te hebben om Paschalis als woongemeenschap in te richten.

Afbeelding