Bureau Berenschot stelt voor Venray inclusie-agenda op

Bureau Berenschot stelt voor Venray inclusie-agenda op

VENRAY | Bureau Berenschot gaat voor de gemeente Venray een inclusie-agenda opstellen. Juli vorig jaar besloot de raad dat er zo'n agenda moet komen.


Door Henk Baltussen


Voordien vond het college dat niet nodig, omdat volgens onder andere wethouder Thielen (met inclusie in haar portefeuille) in alle voorstellen en nota's van het college inclusie daarin automatisch zit opgesloten. "Inclusie staat altijd voorop, zit tussen de oren", liet ze nog weten tijdens de commissie Leven van 22 april. In juli 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag Handicap, waarin de rechten van personen met een handicap staan omschreven. "Sindsdien zijn gemeenten verplicht om inclusief beleid te maken, in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda", zegt Martien van Dijk van het Venrayse gehandicaptenplatform (GPV). "Dat verdrag heeft in 2016 de kracht van wet gekregen. Het gemeentebestuur van Venray voldeed dus vier jaar niet aan zijn wettelijke verplichting."

Berenschot wil tot een gestructureerde inclusie-agenda komen waarin duidelijk wordt hoe Venray de inclusiedoelen kan bereiken en welke personen en instanties daarbij betrokken moeten worden. Voor planning en monitoring is zo'n agenda nodig. Berenschot neemt de volgende terreinen onder de loep voor inclusie: bouwen en wonen, werk, mobiliteit, participatie en toegankelijkheid, vrije tijd en sport en zorg en ondersteuning. In het laatste kwartaal van dit jaar is de agenda klaar.

Lees verder op pagina 5.