Coronavirus zit project Boeren en Buren dwars

Coronavirus zit project Boeren en Buren dwars

VENRAY | De resultaten van het project Boeren en Buren worden pas in de tweede helft van dit jaar openbaar gemaakt. De afspraak is dat eerst belanghebbenden en andere betrokkenen bij dit project de uitkomsten met elkaar delen, voordat ze naar buiten kunnen komen. Het coronavirus verhindert tot op heden dat gesprek.


In dit project maten boeren en omwonenden een jaar lang samen de luchtkwaliteit in hun omgeving onder begeleiding van het RIVM. De eerste meetresultaten zijn inmiddels bekend.

Eind oktober 2020 werden de laatste metingen gedaan, waarmee een meetperiode van een jaar werd afgesloten. Sindsdien is het RIVM bezig geweest om alle data te verzamelen en ze te analyseren.

De deelnemers maten op verschillende locaties in de gemeente Venray de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak in de lucht. Ook meldingen van geuroverlast worden in het onderzoek meegenomen. Omdat vertrouwen een grote rol speelt in het project, onderzoekt het RIVM in hoeverre gezamenlijk meten onderlinge relaties tussen de deelnemers beïnvloedt.

Om tot gezamenlijke conclusies te kunnen komen, is het volgens het RIVM noodzakelijk dat alle deelnemers (boeren, omwonenden en gemeente) fysiek met elkaar om tafel gaan. Dat laat dus nog op zich wachten. Wel is er inmiddels een online bijeenkomst geweest, waar de voorlopige resultaten aan de deelnemers zijn gepresenteerd en er ruimte was voor vragen.