Vervolg van voorpagina

Vervolg van voorpagina

'Opdrachten staan los met elk een eigen selectieproces'

VENRAY | De inclusie-agenda, die naar verwachting zo'n 10.000 euro gaat kosten, sluit aan bij de campagne Venray voor iedereen die eind 2019 werd gestart.


In de agenda staan de onderwerpen vermeld met daarbij de samenwerkende organisaties en wie welke verantwoordelijkheden heeft en ook wat wanneer wordt opgepakt. Duidelijk moet de samenhang van inclusie zijn binnen het sociale domein en met andere afdelingen binnen de gemeente en als laatste staat aangegeven hoe de processen worden gevolgd en geëvalueerd. Welke instantie erbij worden betrokken is nog niet helemaal duidelijk. Wel is volgens een woordvoerder van de gemeente gesproken met het gehandicaptenplatform over de voortgang van het proces.

Een raadswerkgroep, aangevuld met een beleidsambtenaar en de wethouder, maakte de keuze voor Bureau Berenschot. Dat bureau onderzoekt momenteel ook de handel en wandel van wethouder Jan Loonen inzake een gronddeal met het waterschap bij de Loobeek.

Volgens Martin Leenders, lid van de klankbordcommissie Onderzoek Loonen/Loobeekdal en fractieleider van Samenwerking Venray, bijten de twee opdrachten die Berenschot heeft elkaar niet. "Berenschot is een organisatieadviesbureau werkzaam binnen verscheidene thema’s en werkvelden", zegt Leenders, met de pet op van de klankbordgroep. "Berenschot levert verschillende diensten bij diverse sectoren. Voordat een opdracht wordt verstrekt, worden doorgaans meerdere aanbieders gevraagd om een offerte uit te brengen. Op basis van een selectieproces komt uiteindelijk één organisatie als best passend uit de bus. De klankbordcommissie heeft inzake het lopende integriteitsonderzoek dit traject doorlopen en gekozen voor Berenschot. De verschillende opdrachten staan los van elkaar en hebben elk een eigen onafhankelijk selectieproces doorlopen."

Vanuit zijn rol als fractievoorzitter zegt Leenders: "De verstrekte opdrachten staan los van elkaar. Berenschot is een gerenommeerd bureau met vele takken waarin zij (voor de overheid) actief zijn. Bij de opdrachten in het kader van het dossier Loobeekdal en de inclusie-agenda zijn leden van de fractie Samenwerking Venray betrokken bij de uiteindelijke selectie. Vanuit deze twee procedures kan ik melden dat er een zeer zorgvuldig proces is doorlopen waarbij uiteindelijk de keuze op Berenschot is gevallen. Overigens ben ik in 2019, met een aantal collega-raadsleden, ook betrokken geweest bij de opzet van een traject ‘bestuurlijk politiek sensitiviteit'. Een gezamenlijk traject van de ambtelijke organisatie en de griffie. Ook dat traject is destijds gegund aan bureau Berenschot."