Priesters parochie

Priesters parochie

Voor de parochies Grote Kerk, Paterskerk, Smakt, Leunen, Veulen, Heide, Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel: deken E. Smeets, pastorie Eindstraat 6, 5801 CR Venray, telefoon (0478) 550740, email ed.smeets@hetnet.nl. Kapelaan Marthoma, telefoon (0478) 785146, email marthomalexander@yahoo.nl. Assistent pastoor M. Rijs, telefoon (0478) 581575, email mpmrijs@gmail.com.

Voor de parochies Castenray, Oirlo, Blitterswijck en Wanssum: pastoor H. van Horne, telefoon (0478) 531270 of 06-13300256.

Voor de parochies Oostrum en Geijsteren: pastoor B. Clemens, telefoon (0478) 501202.

Grote Kerk

Administratie en opgeven misintenties op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur: pastorie Eindstraat 6, telefoon (0478) 550740, website grotekerkvenray.nl (ook voor aanmelding maandelijkse Nieuwsbrief), email petrbnd@zonnet.nl. Bankrekeningnummer NL 49 ABNA 0579739481. Omroep Venray verzorgt elke zondag de uitzending van de mis van 9.30 uur vanuit de Grote Kerk. De Mariakapel is dagelijks geopend.

Zaterdag 8 mei 19.15 uur heilige mis voor jaardienst Hein van Valkengoed; Huub Denissen vanwege zijn verjaardag; overleden familie van de Steeg-Gieben. Zondag 9 mei zesde zondag na Pasen, Moederdag 09.30 uur heilige mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv voor Piƫrre Thijssen en Anna Thijssen-Marcellis; George Dobbelaer en overleden familie; Wim en Dora van Haren-Zegers, overleden dochter Wilmie en familie Deenen-Poels en overleden kinderen. Maandag 10 mei 08.35 uur gezongen morgengebed, 09.00 uur heilige mis voor alle jongeren in onze parochie, vooral voor de jongens en meisjes die zich voorbereiden op het Vormsel en Communie. Na de mis Kruisprocessie. Dinsdag 11 mei 08.35 uur rozenkransgebed, 09.00 uur heilige mis voor onze parochianen dat Gods liefde, gedragen door zijn geest en in de geborgenheid van Jezus, bij hen en ons mogen zijn om standvastig in ons geloof te kunnen zijn. Na de mis Kruisprocessie.

Woensdag 12 mei HH. Nereus en Achilles, martelaren, 08.35 uur rozenkransgebed, 09.00 uur heilige mis voor de zieke en lijdende mensen dat zij bij de verrezen Heer steun en kracht mogen ervaren. Na de mis Kruisprocessie. Donderdag 13 mei Hemelvaart van de Heer 09.30 uur heilige mis voor onze geestelijke en maatschappelijke leiders. Vrijdag 14 mei H. Mattias, apostel, 08.35 uur gezongen morgengebed, 09.00 uur heilige mis, aansluitend het bidden van de litanie, voor onze bisschop en alle geestelijken in ons bisdom, 15.00 uur, uur van barmhartigheid

Paterskerk

Administratie en opgeven misintenties op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur: pastorie Leunseweg 5, telefoon (0478) 580202, website paterskerkvenray.nl, email paterskerkvenray@gmail.com. Bankrekeningnummer NL17 ABNA 0231808526. De administratie van de Paterskerk is bereikbaar van woensdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Kerkbijdrage: ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL 42 INGB 0004204020 ten name van Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage. De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 19.00 uur. Gratis misintenties voor de Antoniusnoveen kunnen worden opgegeven van woensdag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur via telefoon (0478)580202 of via de brievenbus aan de Leunseweg 5. In de meimaand wordt van maandag tot en met donderdag om 18.10 uur het rozenhoedje gebeden.

Zaterdag 8 mei 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis: voor eenzame en ongelukkige mensen. Zondag 9 mei 11.00 uur hoogmis met voorzang: Liesbeth Philipsen, Jan Poos. Maandag 10 mei 18.30 uur heilige mis: voor alle priesters in onze parochies. Dinsdag 11 mei 18.30 uur heilige mis.

Woensdag 12 mei 18.30 uur heilige mis: voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Donderdag 13 mei 11.30 uur heilige mis: voor regeringsleiders. Vrijdag 14 mei 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: voor mensen die onterecht gevangen zitten.

Parochie Blitterswijck

Zondag 9 mei 11.00 uur hoogmis. Dinsdag 11 mei 19.00 uur heilige mis in de St. Annakapel. Donderdag 13 mei 11.00 uur hoogmis. Voor misintenties e-mail misintentie@parochie-blitterswijck.nl of kijk op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270.

Parochie Castenray

Zaterdag 8 mei 18.00 uur mis: voor hen die offerden bij OLV altijd durende bijstand. Lector Henk Classens. Koster Math Marcellis. Woensdag 12 mei 18.00 uur mis. Lector Ria Maes. Koster Henk Classens. Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Tienray

Zaterdag 8 mei 18.00 uur heilige mis. Woensdag 12 mei 11.00 uur bedevaart Huis v.d. Pelgrims: 14.00 uur Mariahulde vooravond Hemelvaart: 18.00 uur heilige mis. Donderdag 13 mei 15.00 uur Marialof. Lector Henny Renkens. Collectant Piet Dings.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties: Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Doop-, rouw- of trouwdiensten of jubilea Dekenaat Venray, telefoon (0478)550740. Zondag 9 mei 11.00 uur eucharistieviering: Marie van de Winkel-van Kempen (jaardienst). Lector Riek Hendriks. Woensdag 12 mei 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel: voor de weldoeners van deze kapel en vereerders van St. Jozef. Donderdag 13 mei 11.00 uur eucharistieviering. Lector Olga van der Meer. Dagelijks is er in de St. Jozefkapel aanbidding en/of rozenkransgebed: Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Parochie Geijsteren

Zondag 9 mei hoogmis om 10.00 uur: gedachtenis aan de geboortedag van Sjoerd Boom, voor de overledenen van de familie Uijting, gedachtenis aan de overledenen van de familie Kuiper, in het bijzonder voor vader Wopke, gedachtenis aan de overledenen van de familie Geurt-Hofmans, in het bijzonder voor tante Beb. Donderdag 13 mei hoogmis om 10.00 uur: jaardienst baron Wilbert de Weichs de Wenne.

Parochie Oirlo

Zaterdag 8 mei 19.15 uur heilige mis (Herenkoor). Lector Kitty Loonen. Collectant Jan Steeghs. Woensdag 12 mei 19.15 uur heilige mis (Herenkoor). Lector Dominique Voesten. Collectant Jan Steeghs.

Parochie Oostrum

Zondag 9 mei 9.30 uur hoogmis (pastoor) (orgelspel): voor het geluk en welzijn van alle moeders vanwege Moederdag, Hanny Steenkamer-Hoogenes, Jo Hoex-Clephas, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Dinsdag 11 mei 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel. Donderdag 13 mei 9.30 uur heilige mis. Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze coronacrisis de Mariakapel in Oostrum zoals gebruikelijk elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.parochieoostrum.nl.

Parochie Vredepeel

Zondag 9 mei 9.30 uur eucharistieviering: jaargetijde Sofia van den Heuvel-Slegers. Misdienaars Mark en Jens. Lezer Tonny.

Parochie Wanssum

Zondag 9 mei 9.30 uur heilige mis in de kerk.

Parochie Leunen

Zondag 9 mei 9.30 uur heilige mis: familie Bouten-Verheijen, Piet de Louw, Beth de Louw-Thijssen en Albert Loonen, jaardienst Thei Martens en Marie Martens, jaardienst Jan van Meijel en Gertruda Loenen en overleden kinderen. Lector Ria Flinsenberg. Herenkoor. Misdienaars Janique en Celine.

Parochie Veulen

Zaterdag 8 mei geen mis.

Parochie Heide

Zaterdag 8 mei 18.00 uur heilige mis voor het welzijn van de parochie.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail predikant@pkn-venray.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scriba@pkn-venray.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl.


Tot en met zondag 16 mei worden er in verband met de coronamaatregelen geen diensten gehouden in Het Zonnelied. Samen met de Protestantse Gemeente Deurne zijn er digitale kerkdienst online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1985-Protestantse-Gemeente-Deurne.

Parochie Merselo

Zaterdag 8 mei geen heilige mis. Woensdag 12 mei 18.30 uur rozenkrans bidden in de Mariakapel op de Haag.

Parochie Ysselsteyn

Zaterdag 8 mei 19.15 uur voor onze parochiegemeenschap. Misdienaars Nienke en Lieke. Woensdag 12 mei Hemelvaartsdag 19.15 uur. Acoliet Jan Michels.

Kruisprocessies

Venray | De veldprocessie wordt in ere hersteld op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 mei, aansluitend aan de ochtendmis van 09.00 uur. De bidtocht begint in de Grote Kerk en trekt dan biddend en zingend door het park naast kerk om rond 10.00 uur weer te eindigen in de Grote Kerk.

Deken Ed Smeets: "Het was een goed oud gebruik om in de dagen voor Hemelvaart het veld in te trekken om Gods zegen te vragen over de vruchten van het veld. 's Morgens vroeg toog een biddende stoet vanuit de kerk door de velden. Op een gegeven moment werd dat afgeschaft, maar het is feitelijk weer actueel geworden. Want verantwoord omgaan met milieu en natuur, voor ons altijd nog Gods Schepping ons toevertrouwd, is anno 2021 actueler dan ooit. Nog nooit was er zoveel te doen om klimaat en alles wat daarmee te maken heeft. Bidden voor de vruchten der aarde impliceert ook een verantwoord omgaan met dat alles. Bovendien roept paus Franciscus alle katholieken op in de Meimaand-Mariamaand wereldwijd te bidden voor een spoedig einde van de coronapandemie."