'We zijn het hier kotsbeu'

OOSTRUM | "We zijn het hier kotsmoe. Zet er dat maar boven. Duidelijkheid voor alles." Aan het woord Math Pijnappels van de nieuwe Werkgroep Behoud de Oostrumsche Heide, die de plannen voor nieuwe ontgrondingen oostelijk van Oostrum faliekant afwijst. "Het moet afgelopen zijn." Hij staat daarin niet alleen.


Ook Dorpsraad Oostrum, Visclub het Alvertje met 1200 leden en Wildbeheereenheid (WBE) Hubertus zijn ondertekenaars van een brief aan het Venrayse gemeentebestuur, waarin wordt gesteld dat de op til staande ontgrondingen door Maessen Bedrijven niet worden getolereerd door Oostrum. Inmiddels heeft de werkgroep al enkele honderden handtekeningen van dorpsbewoners, wandelaars en andere betrokkenen verzameld. "Volgende week kan op petitie.nl iedereen die wil via een handtekening protest aantekenen tegen het project. Pijnappels spant zich samen met collega WBE-lid Wim Kateman al geruime tijd in om de in hun ogen verderfelijke plannen aan de kaak te stellen. "In het begin dachten veel mensen dat het om de ontgrondingen gaat die langs de Ericaweg nog bezig zijn", zegt Pijnappels. "Pas als je uitlegt dat het om een nieuwe locatie gaat tussen Hoogzand en de Sparrendreef, worden ze wakker en reageren ze verontwaardigd."

In de achterliggende maanden hebben Pijnappels en Kateman op die manier veel medestanders verzameld. Dat mondde uiteindelijk uit in de oprichting van de werkgroep (naast Pijnappels en Kateman maken Henk Raedts en Henk Janssen uit Oostrum daarvan deel uit), de handtekeningenactie en de brief die deze week bij de gemeente Venray in de bus viel. Volgens wethouder Jan Loonen is de ontgronding nodig om de herinrichting van de Oostrumsche Heide als natuurgebied te bekostigen. Dit alles in het kader van het regionale natuurproject Maasgaard. Dat antwoordde hij op vragen van Cees de Vocht van Venray Lokaal tijdens de commissie Wonen op 20 april. "Zo moeten losse natuurelementen met elkaar worden verbonden", zei Loonen. "Er is nu nog sprake van een niet volwaardige biotoop. Om die eenheid te kunnen maken, zoals het vroeger was, is een motortje nodig. Dat zou de ontgronding kunnen zijn. Het komt nog voorbij de raad."


Mordicus tegen

De werkgroep heeft er geen boodschap aan. 'Niemand in Oostrum heeft hier om gevraagd', meldt de brief. 'Veel mensen zijn mordicus tegen nog zo'n ontgronding voor tien tot vijftien jaar'. De 14 hectare grote waterplas die door de ontgronding ontstaat zou door de visclub kunnen worden gebruikt. Maar het Alvertje laat weten daar geen enkele behoefte aan te hebben. Volgens de WBE is er nu sprake van een fraaie biotoop waaraan helemaal niets hoeft te worden veranderd. 'Ontgrondingen verstoren deze biotoop alleen maar. Alle vergezichten rondom Oostrum verdwijnen langzaam maar zeker door blokkendozen en er is zelfs sprake van windmolens'. Het is meer dan genoeg geweest, geeft de werkgroep in de brief met hoofdletters aan. Ze wil ook van het college weten waar deze plannen vandaan komen.