Afbeelding
Foto: Frans de Roos

Het Norfolk Monument

levend oorlogsgedenkteken

Venray | In Venray staat aan de Overloonseweg tussen Venray en Overloon bij de brug over de Loobeek, een opvallend oorlogsmonument. Het is het “Norfolk-monument” dat in 1988 werd opgericht op initiatief van de Royal Norfolk Association en de D-Day Veterans. Dat geschiedde in samenwerking met de Verenigde Vrienden van het Royal Norfolk Regiment, ook met de Gemeente Venray die de grond beschikbaar stelde en met bouwmaatschappij Janssen uit Venray, die het monument belangeloos bouwde.


Het herinneringsmonument is uitgevoerd in een tot de verbeelding sprekende piramidevorm. En boven op de piramide staat een beeldje van een soldaat met zijn blik op de Loobeek gericht (middenfoto, links op de achtergrond de Loobeek). Want in en om de Loobeek werd in oktober 1944 een afschuwelijke strijd gestreden. Het bezorgde de Loobeek de bijnaam 'Bloedbeek'.


Bij de bevrijding van Venray en Overloon zijn naar schatting 1900 geallieerde soldaten, 600 Duitse soldaten en 300 burgers omgekomen. Het gedenkteken is een regelmatige piramide met een vierkant als grondvlak. De randen tussen de vier schuine vlakken bestaan uit metselwerk in rode vormsteen. Daartussen zijn in elk schuin vlak een embleem, een gedenkplaat en keien ingelegd. De gedenkplaten zijn van zwart marmer en voorzien van goudkleurige inscripties in het Nederlands of Engels.


Aan de kant van de Loobeek staat gebeiteld: “Opgedragen aan de mannen van het eerste bataljon van het Royal Norfolk Regiment die leden en stierven in de velden rondom deze plaats, in oktober 1944. Moge vrede en vrijheid hun levend gedenkteken zijn. Dit monument is opgericht door hun kameraden en vrienden uit Brittannië en Nederland”. De plaat aan de zijde van de Overloonseweg geeft: “Opgedragen aan alle Britse, geallieerde en Nederlandse soldaten die sneuvelden voor de vrijheid van dit land en aan de onschuldige slachtoffers van de oorlog. Speciaal de driehonderd burgers die de dood vonden in en rond Overloon en Venray in 1944. Vergeten zullen wij ze nooit.”


Is deze piramide misschien ook op het noorden gericht zoals de piramide van Cheops en andere piramiden in het oude Egypte ? Toch maar even het kompas erlangs gehouden (foto rechtsonder). En waarachtig, dit monument wijst ook naar het noorden. Het wijst daarmee naar zijn diepere betekenis, wijst op mooie symbolieken. Want de Egyptische piramide als grafheuvel zou een oerheuvel zijn, een symbool van het herleven na de dood. Zou ook een hemeltrap zijn die de farao gebruikte om na zijn dood zijn plaats aan de sterrenhemel in te nemen. De Norfolk-piramide is een bijzonder waardevol levend gedenkteken en een prachtig monument.


Foto en tekst: Frans de Roos. Bronnen, onder andere: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Wikipedia. Stichting Venray Monumentaal (SVM): secretariaat: Hoofdstraat 23, 5864 BC Meerlo, E-mail: venraymonumentaal@live.nl