Wist je dat ...

Wist je dat ...

- Computerclub Bergen bereikbaar is op het nieuw telefoonnummer 06 - 58 99 80 83

- Er op de website van Maasduinen Centraal afgelopen jaar 2 miljoen pagina's zijn bekeken

- Het aantal inwoners van Well vorig jaar met 39 is afgenomen en er nu in totaal 13.103 inwoners zijn in de hele gemeente

- De waterstand in de Maas licht verhoogd was maar niet verontrustend

- In deze krant voor het eerst een leuke puzzel is opgenomen waarmee een lekkere prijs te winnen valt

- Ook de basisscholen weer beginnen met open dagen en ouders hun kinderen kunnen inschrijven voor het nieuwe schooljaar

Tips en foto's graag sturen naar redactie@maasduinencourant.nl