Burgemeester Winants (rechts) dinsdag tijdens de raadsvergadering die coronaproof was.
Burgemeester Winants (rechts) dinsdag tijdens de raadsvergadering die coronaproof was. Foto: Rikus ten Brücke

Klankbordgroep boos

VENRAY | VVD-raadslid Harrie van Oosterhout vroeg zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag af hoe het eigenlijk met het onderzoek van de Vergeten Driehoek is gesteld. Burgemeester Luc Winants liet weten nog voor eind van dit jaar met een adequaat plan te komen. "Overigens noemen wij het geen Vergeten Driehoek meer", liet Winants erop volgen. "Voor ons is het nu nog Henseniusstraat en Langstraat."


Dat schoot bij Theo Swinkels, voorzitter van de Klankbordgroep Vergeten Driehoek e.o. (hij volgde de raadsvergadering thuis via de livestream), dinsdagavond in het verkeerde keelgat.
Van Oosterhout vroeg waarom de omwonenden van de Vergeten Driehoek maar geen uitsluitsel krijgen over het onderzoek dat in mei vorig jaar werd aangekondigd door het college. "Het duurt en het duurt maar."


Burgemeester en wethouders gaven eind 2018 opdracht voor een onderzoek naar de klantenstroom van de beide coffeeshops in de Henseniusstraat, naar illegale straathandel van drugs en andere vormen van overlast in de Vergeten Driehoek, die wordt begrensd door Langstraat, Paterslaan en Henseniusstraat. De uitkomsten waren voor het college een belangrijke reden voor nader onderzoek. Daarvan is de verplaatsing van de coffeeshops een belangrijk onderdeel. In het eerste kwartaal van dit jaar zouden de resultaten bekend zijn.

Vergeten Driehoek krijgt van burgemeester andere naam

De uitlatingen van Winants dinsdagavond triggerde Swinkels, woonachtig in het probleemgebied, tot een uitgebreide reactie. "Om namens velen onze bezorgdheid over te brengen over de aanpak van de Vergeten Driehoek", begint Swinkels. "Na jaren van intensief contact tussen gemeente en de burgers uit de Vergeten Driehoek e.o. stemde de gemeenteraad in juni 2019 unaniem in met het in kaart brengen van de problematiek in de buurt. Met als doel een einde te maken aan de overlast. De gemeente nam daarin de leidende rol. De klankbordgroep, althans de burgers uit deze groep, besloot te blijven bestaan. Maar we namen wel een andere rol op en gaven daarmee alle ruimte voor de nieuwe fase. Op 11 juli vorig jaar kregen wij alleen nog een mail van de gemeente met het bericht dat Germy Thielen de projectleider werd. Zij heeft de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep bijgewoond en gemeld dat er een begeleidingsgroep komt waarin de klankbordgroep vier personen mag afvaardigen. Dat is gebeurd. Ook Wijkraad Centrum heeft personen afgevaardigd naar de begeleidingsgroep. Maar waar zit nu de pijn? Tot de zomer vorig jaar was er sprake van intensief contact tussen gemeente en buurt waarbij de concrete betrokkenheid van de burgemeester (destijds nog Hans Gilissen, red.) en wethouder een grote en constante rol speelde. Maar inmiddels is het volledig en akelig stil geworden. Niet in de buurt, want daar blijft het onrustig en overbelast. Dat baart ons zorgen. Wij vinden dat zo niet met betrokken burgers moet worden omgegaan. Tot op heden hebben de beoogde leden van de begeleidingsgroep geen enkel signaal ontvangen van de zijde van de gemeente. In juni 2020 mailde de voorzitter van de Wijkraad Centrum een brief naar de burgemeester. Die is tot op heden niet beantwoord. De klankbordgroep heeft inmiddels spijt van het feit dat zij zoveel vertrouwen aan het nieuwe project heeft gegeven en zich daarmee feitelijk buitenspel plaatste. Als het niet anders kan, dan zullen wij onze pro-actieve rol weer moeten opnemen."
Voor nu vraagt Swinkels de burgemeester met klem de communicatie weer op te pakken en met name de beoogde leden van begeleidingsgroep en de beide wijkraden te informeren, zodat zij weer betrokken worden. "Mogelijk kan dan iets van het afgebrokkelde vertrouwen worden herwonnen."

'Mogelijk dat afgebrokkelde vertrouwen wordt herwonnen'

Swinkels hoorde dinsdagavond dus ook dat burgemeester Luc Winants het niet meer over de Vergeten Driehoek wil hebben, maar over Henseniusstraat en Langstraat. "Daarmee vergeet hij wel de andere straten die overlast ervaren, zoals Paterslaan, Kruisstraat en de Gouden Leeuw."


In het verleden kon Swinkels met de klankbordgroep ook actuele problemen met de gemeente delen. "Daar werd vaak snel op geanticipeerd omdat burgemeester, wethouder en belangrijke ambtenaren mee aan de overlegtafel zaten. Dat contactmoment is helaas volledig weggevallen en niet meer door een ander overlegmoment vervangen. Ik krijg de laatste weken steeds meer berichten door over onveiligheid en agressiviteit. Daar wordt niet afdoende op gereageerd." Swinkels hoopt dat de burgemeester spoedig van zich laat horen.

Afbeelding