Een super op De Brier kan alleen nog via de rechter

VENRAY | Unaniem ging de gemeenteraad dinsdagavond akkoord met de splitsing van bedrijventerrein De Brier in een noordelijk deel, waar woningen moeten komen, en een zuidelijk deel voor alleen detailhandel. De bedoeling is dat alle panden in het noordelijk deel op termijn tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor woningen. En die super of discounter op De Brier waar al menig debat over ging, die gaat er niet komen. Als het aan de raad ligt, is dat geen discussiepunt meer.


Door Henk Baltussen


"Alleen de rechter kan daar nu nog anders over denken", zei wethouder Jan Loonen. "Als die zegt dat het wel mag, wordt het lastig."

Een amendement van D66 waarin staat dat op De Brier geen realisatie van een supermarkt en/of discounter mogelijk moet worden gemaakt, haalde het met ruime meerderheid. Een voorstel van de VVD, dat het tegenovergestelde inhield, werd verworpen.

Over één ding was de gemeenteraad het unaniem eens; er wat hoognodig wat gebeuren met De Brier dat wegkwijnt. De visie van de ondernemers om het terrein te splitsen en woningbouw toe te laten, werd daarom dinsdagavond omarmd. "Het is een eerste aanzet", zei Loonen. "Het is best wel ingrijpend wat er allemaal te gebeuren staat." Daarom wil Loonen in het begin van het traject samen met de ondernemers en plannenmakers optrekken om de vinger aan de pols te kunnen houden. Het college stelt 50.000 euro beschikbaar om 'verdere uitwerking van deze ontwikkelingen te faciliteren', zoals het in het collegevoorstel staat omschreven. Hier wenst Samenwerking Venray niet mee in te stemmen, stelde fractieleider Martin Leenders. Hij vindt dat ondernemers en andere plannenmakers dat geld zelf maar moeten ophoesten. Loonen hield voet bij stuk. Leenders wilde het ook niet zover laten komen om het voorstel dan maar af te schieten. Met een aantekening bij het besluit dat SV niet instemt met die halve ton, konden de partijen leven.

Er werd ook al voorzichtig gekeken naar de invulling van de plannen waarbij de ondernemers aan enkele honderden woningen denken. De ambtenaren in het gemeentehuis beoordeelden dat eerder al als te stedelijk voor Venray. "Het zijn inderdaad wel heel veel woningen", zei Henk Bisschops (PvdA). "De woningen grondgebonden houden is beter. De gemeente mag bij dit alles geen initiatiefnemer zijn. Geld bijdragen moet echter wel kunnen."

Tino Zandbergen (Venray Lokaal) hoopt dat de renovatie van de Leunseweg aangepast wordt aan de ontwikkelingen op De Brier. "En die woningen? Laat dat aan de ontwikkelaars over."

In een amendement stelde D66 dat invulling van de commerciële ruimte bij de woningen en de detailhandel niet ten koste mogen gaan van de winkelcentra in de winkelkern en de wijken. Behalve de VVD waren de andere zes fracties (Jan Hendriks van de SP ontbrak) het daar mee eens.