Ontwikkelaars kunnen inschrijven voor zonneparken

VENRAY | Burgemeester en wethouders kunnen aan de slag met de tender voor de bouw van een of meerdere zonneparken. De gemeenteraad stemde dinsdagavond met ruime meerderheid in om de procedure in gang te zetten. Alleen Samenwerking Venray was tegen, de andere 22 raadsleden steunden het collegevoorstel.


Door Henk Baltussen


Dat houdt in dat ontwikkelaars plannen kunnen indienen bij de gemeente Venray voor de bouw van zonneparken van 2 tot 25 hectare met een maximum tot 50 hectare. Een speciale commissie kiest uit de ingediende plannen de meest geschikte projecten voor Venray. Hoeveel parken er gaan komen op zogenaamde oude ontginningsgronden (die liggen vooral in oostelijk deel van de gemeente Venray) is nog onduidelijk. Die gronden liggen ook dichter in de buurt van het stroomstation van Enexis op Keizersveld, waar de zonneparken de opgewekte stroom in de toekomst aan kwijt kunnen. Wat in de commissie Wonen van begin september nog wel een heikel punt was - of Venray wel zonne- en windparken nodig heeft om de doelstellingen in 2030 te halen voor de transitie naar duurzame energieopwekking - bleek dinsdagavond nog amper een issue.

Alleen Theo Mulders (Samenwerking Venray) hamerde erop dat de tender niet door hoeft te gaan. "De doelstellingen voor 2030 zijn in Venray ook zonder de bouw van zonne- en windparken ruim haalbaar." Hij doelde daarmee op het onderzoek van de Werkgroep Monitoring Hernieuwbare Energie Gemeente Venray. De werkgroep legde alle data op een rijtje, zoals de subsidie-aanvragen (SDE+) voor duurzame energieprojecten. Ook wat er al aan zonnedaken in Venray ligt en wat er nog komt, is vastgelegd. Tevens betrekt de werkgroep de opwek van stroom uit biomassa in het verhaal. Iets wat de gemeente niet doet, ook D66 wil daar niet aan. In de KODE Venray staat evenwel te lezen dat biomassa meegeteld mag worden bij de energietransitie. De werkgroep concludeert dat grootschalige zonne- of windparken in Venray niet meer nodig zijn om het klimaatdoel van 2030 te halen. De laatste cijfers van de subsidieaanvragen die begin deze week bekend werden (de werkgroep voorzag de raadsleden vlak voor de vergadering van dinsdag nog van die cijfers), sterkt de werkgroep bij die conclusie. Mulders ook.


Maar het gros van de raad wil daar nu even niets van weten en wil nu eindelijk stappen maken met de aanleg van zonneparken. Bas K√ľnen (VVD) was helder. "We hebben grote ambities, maar ons idee is dat we nu nog geen deuk in een pakje boter krijgen. Aan de slag dus."

Leo Philipsen (CDA) maakt zich wel zorgen over de dialoog die ontwikkelaars met omwonenden moeten houden."Dat moet voor 1 december. Dat is wel erg kort dag."