Raadsvergadering

Verkeerde druk op de knop blijft zonder gevolgen voor De Bleek

VENRAY | 'De stemmen staken', stelde de griffier dinsdagavond bij het eerste bespreekpunt van de gemeenteraad wat verbaasd vast. Nog eens een blik op het tablet leerde echter dat het geamendeerde collegevoorstel om het Venrayse winkelhart compacter te maken, geen raadsmeerderheid maar ook geen -minderheid had: 13-13. Desalniettemin heeft het er alle schijn van dat het winkelhart van De Bleek door kan blijven kloppen.


Door Henk Baltussen


Venray Lokaal bleek verdeeld te hebben gestemd. Maar dat gebeurde per ongeluk. Ahmet Koçyigit drukte namelijk op de tablet op de 'tegenknop' in plaats van de 'voorknop'. De fout werd snel ingezien maar het onheil was al geschied. Opnieuw stemmen of Koçyigit de kans geven om alsnog de goede knop in te drukken, is wettelijk niet meer mogelijk. Voor burgemeester Winants zat er daarom niets anders op dan het agendapunt Vastellen van het Centrumplan Venray door te schuiven naar de eerstvolgende raadsvergadering op 27 oktober.

"Dan komt het voorstel er alsnog door", zegt Venray Lokaal-fractieleider Tino Zandbergen. "Dit gebeurt ons geen tweede keer meer. Je hoeft die knop op de tablet maar amper aan te raken en je hebt al gestemd. En dat kun je dan ook niet meer terugdraaien. Dat vind ik niet kunnen. Eerder gaf bij een stemming de fractieleider mondeling aan dat iedereen van de partij voor of tegen was. Het is nu onbewust fout gegaan. Gelukkig zonder veel gevolgen. Maar voor hetzelfde geld was er wat anders uit de bus gekomen dan we hadden gewild. Ik vind dit toch een kwestie die ik bij het presidium aan ga kaarten. Dit moet anders."


De Bleek

En het betrof niet zomaar een agendapunt. De gemeenteraad nam dinsdagavond vooral een besluit over De Bleek. Het college wil De Bleek onttrekken aan het winkelhart om op die manier het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte te laten krimpen. Dat is volgens het college nodig om leegstand van winkels tegen te gaan. Het doel is om zo 10.000 vierkante meter anders te gaan bestemmen.

CDA en D66 kunnen niet rekenen op coalitiegenoot Venray Lokaal

Maar het uitsterfbeleid, dat van De Bleek ook een woongebied moet maken, begon steeds meer fracties tegen te staan. Dat had een amendement van ProVenray, SP, PvdA, Samenwerking Venray en Venray Lokaal tot gevolg, dat ook door de VVD werd gesteund. De wijziging die de zes in het oorspronkelijke collegevoorstel wilden doorvoeren hield in dat het zuidelijke gedeelte van De Bleek een gemengde bestemming moet krijgen. Wat wil zeggen dat detailhandel, horeca, winkels en dienstverlening daar altijd mogelijk moet blijven. Een voorstel van de VVD om dat deel zelfs te bestempelen tot Centrum-Kernwinkelgebied ging voor iedereen te ver. CDA en D66 keerden zich tegen de amendementen, maar waren in de minderheid. Zo kwam er een aangepast collegevoorstel uit de bus waar CDA en D66 en ook wethouder Jan Loonen allerminst blij mee waren. "In 2013 werd al duidelijk dat er steeds meer winkelpanden leeg kwamen", zei Daan Janssen (D66). "Er is uit en te na over gesproken, het grootste deel van Venray is het ermee eens, een grote meerderheid is ook voor de visie. De Bleek hieruit halen, haalt het hele plan onderuit. Venray Centraal (ondernemersvereniging, red.) is ook voor de visie. Dit vertraagt alleen maar het proces." Selcuk Ipek gaf aan dat als het amendement wordt aangenomen, het plan naar de Raad van State gaat. "Dat is dan drie stappen achteruit."

Ipek doelde op een ingezonden brief van Suyderland Venrode BV, dat veel belangen heeft in het Venrayse winkelcentrum. De vastgoedondernemer kondigt daarin de gang naar de rechter aan als het amendement van in eerste instantie ProVenray wordt aangenomen. 'Wij zullen wij ons met alle middelen die ons ter beschikking staan hiertegen verzetten tot aan de Raad van State toe', was de boodschap.

D66: 'Dit is geen voortschrijdend inzicht maar zwabberen'

Dat was tegen het zere been van Henk Bisschops (PvdA). "Als iemand dreigt met de Raad van State sterkt dat de raad om eigenhandig een beslissing te nemen." Theo Mulders stelde dat De Bleek geen aanloopstraat is. "Die is speciaal gebouwd als winkelstraat. We zien het zelfs liever als een kernwinkelgebied." Toon Kerkhoff (Venray Lokaal) zette vraagtekens bij de uitspraak van Janssen dat Venray Centraal de visie zou onderschrijven. "De verhouding tussen Venray Centraal en het Aanjaagteam is niet helemaal duidelijk", zei Kerkhoff wat cryptisch.

Het Aanjaagteam is een door het college in het leven geroepen groep belanghebbenden die onder leiding van onafhankelijk voorzitter Rob van Leuven uit Deurne, de Centrumvisie Venray gestalte moet geven. "Dit amendement is een grote discussie", stelde wethouder Jan Loonen. "We moeten wel 10.000 vierkante meter krimpen. Daar hoor ik niemand over. Dus wat willen we nu? We zijn het proces ingegaan met allemaal bestemmingsplanwijzigingen, het is allemaal al voorgelegd, daarom dit plan. Je kunt nu niet dat laatste stukje eruit gaan halen. dan ondergraaf je dit plan. Het amendement is ook nog eens aangescherpt. Het oorspronkelijke (van ProVenray, red.) was zachter, het zou de kleur een klein beetje veranderen. De aanscherping maakt het plan nu juridisch zwak bij de Raad van State, hoe sympathiek dat ook is bedoeld voor twee vastgoedeigenaren van De Bleek."

Het amendement bleef echter overeind wat Janssen tot de uitspraak bewoog: "Sommigen noemen dit voortschrijdend inzicht, ik noem het zwabberen."