Grote Kerk

Deken E. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR in Venray, telefoon (0478)550740, e-mail ed.smeets@hetnet.nl. Kapelaan Marthoma, De Heuvelaar 17, 5801 GW in Venray, telefoon (0478)785146, e-mail marthomalexander@yahoo.nl. Misintenties opgeven: Eindstraat 6, (0478)550740 op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur. Banknummer NL 49 ABNA 0579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nummer NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage parochie, p.a., Oomenlaan 8, 5801 DE in Venray. www.grotekerkvenray.nl. e-mail petrbnd@zonnet.nl. Vanaf 1 juli is het weer mogelijk als gebruikelijk de mis mee te vieren in de kerk. De lokale omroep verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 uur op tv en via internet.

Zaterdag 26 september dialectmis Veldeke, 19.15 uur heilige mis: Maria Willens en Jacob Noijen in verband met sterfdag Maria, Wim en Mia van den Munckhof-Goumans, jaardienst Nelly van Dijk-Crommentuyn en overleden familie, uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk.

Zondag 27 september dankviering voor de communicanten, speciale aandacht aan ouders en gezinnen: 9.30 uur heilige mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv: Gerrit Heijnen en zoon Willem, overleden ouders Wiel Jeuken en Dien Jeuken-van Treek, Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie, Rina Bonants-van der Burgt, jaardienst Agnes Reijnders-Coppus, jaardienst Jo Houben. Voor Zenna van Dijk die vanmiddag het sacrament van het doopsel ontvangt. Lector Marian Goumans.


Maandag 28 september 9.00 uur heilige mis: voor onze kinderen en kleinkinderen, dat wij ‘een licht’ mogen zijn op hun levensweg, klaar en helder en dat we hen trouw mogen blijven, wat de toekomst ook brengen zal.

Dinsdag 29 september 9.00 uur heilige mis: voor alle mensen die het door corona of anderszins moeilijk hebben en het leven zwaar valt; dat zij de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Woensdag 30 september 9.00 uur heilige mis, gevolgd door litanie: voor gelovigen en niet gelovigen en dat overal ter wereld waar mensen samenwerken iedereen de kans krijgt om gelukkig te worden.

Donderdag 1 oktober 9.00 uur heilige mis: voor onze vaak zo harde wereld, en in het bijzonder voor hen die dakloos zijn geworden en geen uitweg weten, dat zij Gods barmhartigheid mogen ervaren.

Vrijdag 2 oktober; HH. Engelbewaarders

9:00 uur H. Mis

Voor onze parochiegemeenschap, dat ook wij de kracht van Gods liefde mogen ervaren om ons geloof uit te spreken en verder te gaan.

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)550740, kapelaan M. Alexander, De Heuvelaar 17, telefoon (0478)785146. De administratie van de Paterskerk is bereikbaar van woensdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). In de oktobermaand wordt van maandag tot en met donderdag om 18.10 uur de rozenkrans gebeden. De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL 42 INGB 0004204020 ten name van Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 26 september 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis: voor overleden familieleden en vrienden.

Zondag 27 september 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst. Samenzang voor onze parochiegemeenschap.


Maandag 28 september 18.30 uur heilige mis: voor onze familieleden in verpleeghuizen.

Dinsdag 29 september 18.30 uur heilige mis voor vluchtelingen in kampen.

Woensdag 30 september 18.30 uur heilige mis: voor onze eigen intenties.

Donderdag 1 oktober 18.30 uur heilige mis voor een betere wereld.

Vrijdag 2 oktober 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis voor alle christenen die vervolgd worden.

Parochie Oostrum

Zondag 27 september 9.30 uur hoogmis (pater Ruud Willemsen) (orgelspel): Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 29 september 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor).

Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum. Behoudenis der Kranken is ook tijdens deze coronacrisis de Mariakapel in Oostrum zoals gebruikelijk elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur. Zie ook de website van de parochie Oostrum www.parochieoostrum.nl.

Parochie Wanssum

Zondag 27 september 11.00 uur heilige mis: voor Mia Smits.

Parochie Vredepeel

Zondag 27 september 9.30 uur mis: dankbaarheid familie Huijs-van Enckevort en zoon Leo. Misdienaars Jasmijn en Laura. Lezer Jan.

Parochie Oirlo

Zaterdag 26 september 18.00 uur heilige mis: Truus Janssen-Jenneskens (vanwege verjaardag) en Miel Janssen en hun dochter Thea en To Jenneskens.

Parochie Geijsteren

Zondag 27 september hoogmis om 10.00 uur: voor een bijzondere intentie.

Parochie Ysselsteyn

Zaterdag 26 oktober 19.15 uur mis: Gerardus van den Munckhof en Bernardina van den Munckhof-Schouten.

Zondag 27 oktober 13.30 uur doopviering Reno en Liv Vaessen. Misdienaars zaterdag Lieke en Nienke.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea Dekenaat Venray, telefoon (0478)550740.

Zondag 27 september 11.00 uur eucharistieviering voor maximaal honderd personen: overleden Harrie Beckers, overleden Martha Maassen (verjaardag). Lector Olga van der Meer.

Woensdag 30 september 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef voor maximaal vijftien personen: 10.00 tot 16.00 uur programma IEFE in de St. Jozefkerk. Dagelijks is er in de St. Jozefkapel aanbidding en/of rozenkransgebed: van maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail predikant@pkn-venray.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scriba@pkn-venray.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl. Op zondag 27 september wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in Het Zonnelied aan De Kiosk 6 in Venray. Voorganger is Ds. M. Gosker uit Venlo. Gasten kunnen zich aanmelden via e-mail voorzitterkerkenraad@pkn-venray.nl.

Parochie Castenray

Zaterdag 26 september 19.15 uur mis in de kerk: overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Lector Jeanne van Osch. Koster Henk Classens.

Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Tienray

Zaterdag 26 september 18.00 uur geen mis.

Woensdag 30 september 18.30 uur rozenkransgebed: 19.00 uur heilige mis.

Parochie Blitterswijck

Zondag 27 september 9.30 uur mis: familie Smits-Thomassen en kinderen.

Dinsdag 29 september 19.00 uur heilige mis in de Sint Annakapel. Voor misintenties: e-mail misintentie@parochie-blitterswijck.nl of op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270.

Parochie Merselo

Zaterdag 26 september 18.00 uur mis: Nelly en Teng Arts Gielen, voor priesteropleiding namens giften uit offerblok achter in de kerk. In de oktobermaand wordt de rozenkrans gebeden voor de heilige missen. Iedereen mag daarbij aanwezig zijn.

Parochie Leunen

Zondag 27 september 9.30 uur heilige mis: uit dankbaarheid vanwege een 80e verjaardag, Corrie Buijssen-Vullings, Gerard Willemse en Marie Janssen vanwege verjaardag en kinderen, Harrie Smits, Nellie Smits en dochter Wies Stoffelen-Smits, overleden ouders Leijssen-Linders, gestichte jaardienst Grad Willems en Miet Willems-van den Munckhof. Lector Ria Flinsenberg. Misdienaars Janique en Celine.

Parochie Veulen

Zaterdag 26 september geen mis.

Parochie Heide

Zaterdag 26 september 18.00 uur heilige mis: voor leden en overleden leden KBO Heide. Na de mis is er achter in de kerk koffie en thee.

Dialectmis Veldeke

Veldeke Venray verzorgt op zaterdag 26 september de jaarlijkse heilige mis in de Venrayse streektaal. De viering vindt plaats om 19.15 uur in de Grote Kerk (in tegenstelling tot eerdere berichten waarin 18.45 uur wordt vermeld) en wordt opgedragen voor alle inwoners van de gemeente Venray en alle overleden leden van Veldeke Venray. De celebranten zijn oud-Venraynaar Henk Janssen en deken Ed Smeets. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze dienst niet opgeluisterd door een koor. De lezingen en vaste gebeden zijn in het Venrays vertaald. Bij binnenkomst in de kerk wordt aan de bezoekers het misboekje overhandigd.

Boekenmarkt

Zangers van St. Frans houdt op zondag 27 september van 11.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse boekenmarkt op het Schouwburgplein. Bezoekers kunnen rondsnuffelen in ruim dertig kramen met enkele tienduizenden boeken. Zangers van Sint Frans beheert twaalf van deze kramen en verkoopt daar de boeken die in de loop van het jaar door het koor verzameld zijn. In de overige kramen staan verkopers uit het hele land, met boeken in allerlei categorieën. Er worden nieuwe en tweedehands boeken aangeboden.