Confetti

Confetti

Confetti is een close harmony groep bestaande uit een twintigtal dames en heren. De eerstvolgende repetitie vindt plaats op woensdag 26 augustus. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.confetti-venray.nl.

Zangers van St. Frans

Vrijblijvende repetitie op vrijdag 31 juli om 19.15 uur voor de alten en sopranen in de Paterskerk, om 20.15 uur komen de bassen en tenoren erbij om samen te repeteren tot 21.15 uur. Daarna gaan de mannen, afhankelijk van de opkomst, nog door tot 22.30 uur. Dinsdag 4 augustus om 19.00 uur vrijblijvende repetitie voor de alten en sopranen in de Galmhut, om 20.00 uur is er stemvorming voor een aantal mannen.

Vocal Group Transparant

Fysieke repetitie op woensdag 26 augustus. Meer informatie is te vinden op www.vocalgrouptransparant.nl, Facebook, Instagram en Twitter. Houd deze in de gaten voor de laatste informatie omtrent het koor en de repetities.

VMK

Het Venrays Mannenkoor repeteert op donderdag 30 juli bij het hoofdveld SV Venray volgens gemaild schema. Afmelden voor repetities kan via e-mail afmelden@venraysmannenkoor.nl of telefoon 06-28159568. Mannen die lid willen worden, kunnen vrijblijvend binnenlopen om een repetitie bij te wonen. Ook kunnen ze zich melden bij een van de koorleden of via e-mail info@venraysmannenkoor.nl. Oud papier kan naar de VMK-container bij de Welkoop aan de Zuivelweg in Leunen worden gebracht. Voor meer informatie omtrent het koor, optredens en andere activiteiten kijk op www.venraysmannenkoor.nl.

Repair Café Venray

De derde editie van Repair Café Venray is op woensdag 26 augustus van 13.00 tot 16.00 uur in De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray. Iedereen is welkom met defecte spullen. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding en ander textiel, fietsen, speelgoed, servies… alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. En dat voor slechts een vrijwillige bijdrage voor de te maken kosten.

Het café is nog op zoek naar een klokkenmaker en een poppendokter. Wie het leuk lijkt om ook een steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving en het succes van Repair Café Venray, kan zich aanmelden via info@repaircafevenray.nl of contact opnemen met Ben Schuurman via telefoon 06-51621428. Zie ook www.repaircafevenray.nl.

Uiteraard worden de laatste richtlijnen van het RIVM opgevolgd. Dus kom zoveel mogelijk alleen en blijf thuis bij klachten.

Oud papier

DOS Venray haalt op vrijdag 31 juli oud papier in de wijken De Brabander en Veltum. Bij De Brabander ook de daarbij gelegen Overloonseweg. Aanvang 9.00 uur. Voor Veltum gaat het om het gebied gelegen tussen Langstraat/Hoebertweg, Weg in den Berg, Kempweg en Westsingel. Hier wordt om 13.00 uur begonnen. Het papier tijdig en goed gebundeld aan de straatkant gereed zetten.

Inloop Veltum

Inloop Veltum gaat op maandag 3 augustus weer van start in ’t Schöpke in de wijk Veltum in Venray. Uiteraard worden de RIVM maatregelen in verband met het coronavirus, zoals de hygiëne en de anderhalve meter afstand, in acht genomen. Inloop Veltum is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor zowel de wijkbewoners als mensen buiten die wijk. De bezoeker is er elke maandag welkom en kan vrijblijvend van 13.00 tot 16.00 uur komen buurten, maar ook deelnemen aan activiteiten zoals een kaartje leggen of meedoen aan een gezelschapsspelletje. Daarnaast is de gelegenheid om actief bezig te zijn met knutselen of handwerken. In samenspraak met bezoekers kunnen de aanwezige vrijwilligers andere ontspanningsactiviteiten ontplooien en organiseren. De vrijwilligers zorgen ook voor de verdere begeleiding.


Inloop Veltum heeft als doel de mensen met elkaar in contact te laten komen en ze onderling bezig te laten zijn. Met name voor die mensen die maatschappelijk dreigen te vereenzamen kan dit welkom zijn. Inloop Veltum is in principe kosteloos. Meer informatie is verkrijgbaar bij contactpersoon Hans Stevens via telefoon (0478)584243.

Zomerfilm

Filmkring Venray en Luxor Theater Venray hebben in overleg een besluit genomen over de tegemoetkoming voor de door coronamaatregelen gemiste film(s) van het Filmkringabonnement van het seizoen 2019/2020. Met ruim 1200 verkochte abonnementen dit seizoen en de nu maximaal 70 bezoekers per voorstelling in de zaal is het onmogelijk om de twee laatste films door te kunnen laten gaan in een later stadium. Toch willen Luxor bioscoop en Filmkring de abonnementshouders niet in de kou laten staan en daarom vertonen ze van 30 juli tot en met 9 september de zomerfilm Marina. Dit is inclusief een consumptie. Reserveren is verplicht en kan via www.luxorvenray.nl De voorstellingen zijn telkens op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De aanvangstijd is 20.00 uur. Bij het bezoek aan deze film dient de abonnementknipkaart mee te worden genomen. Ook niet-abonnees zijn na reservering welkom tegen de normale toegangsprijs. Marina van regisseur Stijn Coninx brengt het begin van de carrière van Rocco Granata in beeld. Hij was in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw een populaire zanger. In de film wordt die periode en zijn muziek tot leven gebracht.


Vanaf 1 september begint het nieuwe Filmkring seizoen met de verkoop van nieuwe abonnementen voor seizoen 2020/2021. Voor € 38,50 krijgen de abonnementhouders zeven films plus een extra film voor vijf euro. Er mogen maximaal 70 bezoekers per voorstelling toegelaten worden. Met tien voorstellingen per film worden er komend seizoen dus maximaal 700 abonnementen verkocht. Hierdoor zullen veel trouwe bezoekers worden teleurgesteld. Op het programma staat onder meer Parasite. Bezoek www.filmkringvenray.com, www.facebook.com/FilmKringVenray of e-mail FilmkringVenray@outlook.com.