Grote Kerk

Grote Kerk

Deken E. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR in Venray, telefoon (0478)550740, e-mail ed.smeets@hetnet.nl. Kapelaan Marthoma, De Heuvelaar 17, 5801 GW in Venray, telefoon (0478)785146, e-mail marthomalexander@yahoo.nl. Misintenties opgeven: Eindstraat 6, telefoon (0478)550740 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur (niet op donderdag). Banknummer NL 49 ABNA 0579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nummer NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage parochie, p.a., Oomenlaan 8, 5801 DE in Venray. www.grotekerkvenray.nl, e-mail petrbnd@zonnet.nl.

Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de parochies kan via grotekerkvenray.nl.

Vanaf 1 ju1i is het weer mogelijk als gebruikelijk de mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek. Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 1 augustus 19.15 uur mis: uit dankbaarheid.

Lector Annie Schaminee.

Zondag 2 augustus 9.30 uur heilige mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv: jaardienst Herman Geurts en overleden familie, Piërre Thijssen en Anna Thijssen Marcellis, Piet en Dina Coremans-de Haas, kinderen en kleinkinderen, Leo Tacken en overleden familie, Piet en Wout Lenssen-Jeuken, kinderen en kleinkinderen, Rina Bonants- van der Burgt.

Lector Catherine Mijnster.

Maandag 3 augustus 9.00 uur heilige mis: voor allen die in de kerk leiding moeten geven; dat zij de boodschap van Gods liefde en barmhartigheid steeds weer laten horen.

Dinsdag 4 augustus 9.00 uur heilige mis: Johan Schaeffers en familie.

Woensdag 5 augustus 9.00 uur heilige mis: Fenk Faesen.

Donderdag 6 augustus 9.00 uur heilige mis: voor de gelovige gemeenschap; dat zij geholpen mag worden om altijd in een luisterende houding naar God te blijven en te volharden.

Vrijdag 7 augustus 9.00 uur heilige mis: voor dierbare overledenen en dat de belofte van het eeuwig leven bij God nu tot werkelijkheid mag zijn gekomen.

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum).

Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)550740, kapelaan M. Alexander. De Heuvelaar 17, telefoon (0478)785146.

De administratie van de Paterskerk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL INGB 0004204020 ten name van: Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 1 augustus 18.00 uur geen mis vanwege vakantieschema.

Zondag 2 augustus 11.00 uur hoogmis voor alle overledenen in de parochies vanwege corona.

Maandag 3 augustus 18.30 uur heilige mis voor alle parochianen van Venray-Zuid.

Dinsdag 4 augustus 18.30 uur heilige mis voor mensen op de vlucht vanwege oorlog en geweld.

Woensdag 5 augustus 18.30 uur heilige mis voor mensen in eenzaamheid.

Donderdag 6 augustus 18.30 uur heilige mis voor alle zieken in de parochies.

Vrijdag 7 augustus 17.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis voor allen die zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Parochie Ysselsteyn

Zaterdag 1 augustus 19.15 uur mis: zeswekendienst Theo Deters, ouders Verheijen-Versteegen en overleden familie, ouders Vollenberg-Aerts en overleden familie, Jeu Vollenberg, Pieter en Maria Verheijen-Litjens vanwege verjaardag.

Acoliet Gerrit Michels.

Parochie Tienray

Zaterdag 1 augustus 18.00 uur geen mis.

Woensdag 5 augustus 19.00 uur geen mis.

Parochie Merselo

Zaterdag 1 augustus 18.00 uur mis: An en Piet Janssen Pubben.

Parochie Oostrum

Zondag 2 augustus 9.30 uur hoogmis (pastoor) (orgelspel): voor het geluk en welzijn van parochie Oostrum, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 4 augustus 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor).

NB: Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum.

Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze coronacrisis de Mariakapel in Oostrum zoals gebruikelijk elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur.

Zie ook www.parochieoostrum.nl.

Parochie Leunen

Zondag 2 augustus 9.30 uur heilige mis: uit dankbaarheid voor een 94-jarige verjaardag, familie Bomm en Johanna Beclet.

Lector Gerda v.d. Molengraft. Misdienaars Janique en Celine.

Parochie Veulen

Zaterdag 1 augustus geen mis.

Parochie Heide

Zaterdag 1 augustus 18.00 uur heilige mis: voor het welzijn van de parochie.

Parochie Geijsteren

Zondag 2 augustus 10.00 uur hoogmis in de kerk: voor de leden en overledenen van de Bond voor Ouderen St. Wilbert.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail predikant@pkn-venray.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scriba@pkn-venray.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl.


Op zondag 2 augustus wordt er in verband met het coronavirus geen dienst gehouden in Het Zonnelied. Via onderstaande link kan de digitale kerkdienst van de Protestantse Gemeenten Deurne, Elsendorp, Boxmeer en Venray worden gevolgd: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1985-Protestantse-Gemeente-Deurne/events/event/15588452-202006071000.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea Dekenaat Venray, telefoon (0478)550740.

Zondag 2 augustus 11.00 uur eucharistieviering voor maximaal honderd personen.

Lector Elly van Dijck.

Woensdag 5 augustus 9.30 uur heilige mis in de Sint Jozef genadekapel ter ere van Sint Jozef voor maximaal vijftien personen.

Dagelijks is er in de Sint Jozefkapel aanbidding en/of rozenkransgebed: Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Parochie Blitterswijck

Zondag 2 augustus 9.30 uur hoogmis: Jean Kuijpers en Marie Cornelissen en zoon Ton.

Dinsdag 4 augustus 19.00 uur heilige mis in de parochiekerk: Sjaak Rongen en familie Rongen-Valckx.

Voor misintenties: e-mail misintentie@parochie-blitterswijck.nl, kijk op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270.

Parochie Castenray

Zaterdag 1 augustus 19.15 uur mis in de kerk: voor het geestelijk welzijn van de parochianen.

Koster Peter Philipsen.

Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Oirlo

Zaterdag 1 augustus 18.00 uur heilige mis: Jan Loonen, Jan Gommans (vanwege verjaardag).

Parochie Vredepeel

Zondag 2 augustus geen mis.

Online bridge

Aan de dertiende online bridgeclubavond voor leden van NBB clubs BC Venray, BC Rooy en NRBC Venray deden achttien paren mee. De ereplaatsen: 1. José Clevers en Corrie Beterams met 60,42 procent van BC Rooy. 2. Yorgo Canli en Jan Stiphout met 57,81 procent van BC Rooy en NRBC Venray. 3. Frieda Rongen en Trudy Jeurissen met 57,55 procent van BC Rooy en BC Venray. 4. Sjef de Vocht en Gerard Linssen met 54,69 procent van BC Venray. 5. Piet van Genugten en Ron van Gaal met 53,39 procent van BC Venray. Donderdag vanaf 19.30 uur is sessie nummer veertien onder leiding van Theo Jakobs. Inschrijven kan vanaf 24 uur daarvoor.

MGC Venray

Gerrit Janssen heeft op overtuigende wijze de dagzege naar zich toe weten te trekken. Met 73 slagen was hij veel sterker dan de rest, waarbij Jan Engels met 80 slagen als tweede al zeven slagen moest toegeven. Jan van der Haghen werd derde met 83 slagen. Gerrit Janssen trof Huub Straatman als tegenstander en won verdiend met 6-0. Janssen scoorde tweemaal een rondje 24 en dat was ook de laagste ronde van de dag. Willy van Bommel trad aan tegen koploper Jan van der Haghen, die zijn koppositie niet wilde prijsgeven en ook elke ronde wist te winnen in een prima score: 6-0 voor Van der Haghen. Gerrie Janssen en Gerrit Vermeulen speelden een spannende wedstrijd. De eerste ronde won Vermeulen met één slag verschil, terwijl Janssen de laatste ronde met één slag verschil aan de haal ging. De tweede ronde bleek Vermeulen echter duidelijk met zes slagen verschil sterker, waardoor Vermeulen met 4-2 aan het langste eind trok. Jan Engels speelde tegen zich zelf en liet met 80 slagen geen geweldige indruk achter. In de stand is Jan van der Haghen nu weer alleen op kop met 4 punten. Jan Engels is nu ook tweede, maar heeft nu 5 punten, terwijl Gerrit Janssen met 6 punten steeds dichterbij komt. Willy van Bommel blijft vierde met 8 punten.

Jeu de boules zomertoernooi

Op het bouledromein Venray is voor de achtste maal het jeu-de-boules zomertoernooi gehouden. Er hadden 34 doubletten ingeschreven. In vier wedstrijden moest gestreden worden om de ereplaatsen. Na drie wedstrijden waren er acht met drie gewonnen en acht met twee. Pas op het einde van het laatste spel was duidelijk welk doublet gewonnen had. Er waren er zes met alle vier gewonnen, alle zes eindigden heel dicht bij elkaar, en waren er zes met drie gewonnen. Het puntensaldo en uitslag eerste wedstrijd moesten de doorslag geven. De eerste vijf kregen een enveloppe met inhoud. Het kermistoernooi is op woensdag 5 augustus.


Uitslag: 1. Bianca Braat en Eddie Hollstelle, Asten-Bergen op Zoom. 4W 28p. 2. Frans Titulaer en Frans Pouwels, Grubbenvorst. 4W 28p. 3, Leo Gramser en Jacques Botden, Boxmeer. 4W 27p. 4. Dick Bax en Ton Jansen, Venlo-Eindhoven. 4W 25p. 5. Harrie Janssen en Mia Jeuken, Leunen. 4W 25p. 6. Fred Bisschop en Wim Peeters, Geldern Pont-Venlo. 4W 23p. 7. Piet Huijs en Hans van Schaik, Veenendaal. 3W 19p. 8. Martin en Nellie Peeters, Heide. 3W 14p. 9. Jan en Riet Vaessen, Maasbree. 3W 12p. 10. Jaap Jeuken en Theo Vullings, Leunen. 3W 11p. 11. Antoon v.d. Meulen en Jan van Kempen, Venray. 3W 10p. 12. Piet en Mien Jenniskens, Leunen. 3W 9p. 13. Huub en Fien van Ass, Merselo. 2W 9p. 14. Jan v.d. Pas en Toon v.d. Pas, Ysselsteyn. 2W 7p. 15. Toon en Liny van Rens, Heide. 2W 5p.