Kronos: 'Achter brief moet verder niets worden gezocht'

Kronos: 'Achter brief moet verder niets worden gezocht'


SMAKT/VENRAY | In een brief aan de gemeenteraad van Venray vraagt Kronos de fracties om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het zonnepark dat de Duitse ontwikkelaar in Smakt wil aanleggen. 'Een vreemde brief waar misschien wat meer achter zit', is de analyse van Jan Koopmans van de Werkgroep Zonnepark(en) Smakt.

Kronos-vertegenwoordiger Laurens van Ochten laat weten dat niets achter de brief moet worden gezocht. "Die is verstuurd met het oog op de raadsvergadering van dinsdag 31 maart. Toen die op de bus ging was ons nog niet duidelijk dat de raad dinsdag niet vergadert. Dat ze dat niet doen is natuurlijk in deze moeilijke tijden volkomen logisch."
In de brief maakt Kronos een opsomming van zaken die zich de afgelopen twee jaar hebben afgespeeld tussen de Duitse ontwikkelaar, gemeente Venray en de Dorpsraad Smakt-Holthees. Kronos stelt onder meer dat een besluit over het zonnepark tot twee keer toe in de eerste helft van vorig jaar van de raadsagenda is gehaald. Omdat Kronos maar geen toelichting kreeg over het waarom, werd besloten de gemeente Venray in gebreke te stellen. De boete die Venray daarvoor gaat betalen zal uiteindelijk oplopen tot 15.000 euro.
In de brief stelt Kronos ook dat het herziene ontwerp van het zonnepark aan de nieuwe Kode Venray voldoet. In de Kode staan regels waaraan de ontwikkelaar zich aan dient te houden. Werkgroep Zonnepark(en) Smakt zegt dat het plan met onder meer het oog op communicatie, geluidshinder en participatie tekortschiet.

'13 mei is op tijd voor najaarsubsidie'

'Zonnepark Smakt is een project waar met grote zorg en aandacht aan is gewerkt. Wij willen de gemeenteraad daarom vragen de wensen en bedenkingen rondom het plan formeel kenbaar te maken zodat wij deze waar mogelijk kunnen meenemen', besluit de brief.
"Ik heb de commissievergadering van 10 maart beluisterd en heb geen concrete wensen en bedenkingen gehoord", zegt Van Ochten."Die willen we graag van de raad horen. Dat het besluit nu wordt opgeschoven is overmacht. Als het zonnepark op 13 mei op de agenda staat, is dat nog op tijd om voor de SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie red.) in het najaar in aanmerking te komen."