Vervolg pagina 5

Vervolg pagina 5


Noodmaatregel voor vergaderingen

Venray | Om de gemeenteraads- en commissievergaderingen na 31 maart toch door te laten gaan met een voltallige bezetting, wordt aan een noodmaatregel gewerkt: iedereen via videoconferentie op afstand mee laten vergaderen. Op die manier wil de Venrayse politiek de continuïteit van het openbare bestuur waarborgen. 'Belangrijk is dat het democratisch proces doorgaat en dat besluiten wel worden genomen', laat het college weten.

"Alle partijen zijn akkoord dat het zo wordt opgelost", zegt Martin Leenders, fractieleider van Samenwerking Venray. "Overigens was het volgens mij toch mogelijk geweest om ook dinsdag voltallig in het gemeentehuis te kunnen vergaderen. Die ruimte werd door het kabinet opengehouden bij het bekendmaken van de laatste aangescherpte maatregelen. Ook de Telegraaf meldde dit."
Welk raadslid tijdens de nu al historische raadsvergadering van dinsdag in zijn eentje de besluiten gaat nemen, kon Leenders voor het verstrijken van de deadline van deze krant nog niet zeggen. "Waarschijnlijk wordt het Henk Bisschops of Tino Zandbergen." Bisschops is fractieleider van de PvdA, Zandbergen van Venray Lokaal."

Vanaf 1 april tot en met 1 juni, tot dan zijn de overheidsmaatregelen van kracht, worden de raads- en commissievergaderingen gehouden middels een digitale videoconferentie. Alle andere raadsbijeenkomsten vervallen.
De raadsvergadering van komende dinsdag vindt plaats met drie personen: de burgemeester, griffier en een raadslid. Pers en publiek worden geweerd om besmettingsgevaar met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. De vergadering is wel live te volgen via www.venray.nl.