Grote Kerk

Grote Kerk

Deken E. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR in Venray. Telefoon (0478)550740. Kapelaan Marthoma, De Heuvelaar 17, 5801 GW in Venray. Telefoon (0478)785146. Misintenties opgeven Eindstraat 6, (0478)550740 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur (niet op donderdag). Banknummer NL 49 ABNA 0579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nummer NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage parochie, p.a., Oomenlaan 8, 5801 DE in Venray. www.grotekerkvenray.nl, e-mail petrbnd@zonnet.nl. Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie kan via e-mail grotekerkvenray.nl. Bij het samenstellen van deze berichten zijn we nog in afwachting van verdere maatregelen door de bisschoppen in verband met de laatste persconferentie van de rijksoverheid aangaande omgaan met het coronavirus. In ieder geval gaat een priester op onderstaande tijden de mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven gelden.

Zaterdag 28 maart 19.15 uur geen heilige mis.

Zondag 29 maart 9.30 uur heilige mis voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray Tv: jaardienst Lei van Dijck, Pierre Coopmans en familie Coopmans en Driessen, Jan en Maria Verhaegen-Meijer en voor schoondochter Angela Verhaegen-Jong.

Lector Twan Peeters: 14.00-16.00 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste.

Maandag 30 maart 9.00 uur heilige mis: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims. Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 31 maart 9.00 uur heilige mis: Wim Smits.

Woensdag 1 april 9.00 uur heilige mis: voor allen die direct door het coronavirus dan wel door de beperkingen daaromtrent getroffen worden; om kracht en moed.

Donderdag 2 april 9.00 uur heilige mis: Om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen zijn getroffen.

Vrijdag 3 april 9.00 uur heilige mis: Antoon en Gerda Janssen-Keilholz.

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum).

Paterskerk

Geestelijken deken E. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)550740, pastoor Miedema, Albionstraat 30, telefoon (0478)581575, kapelaan M. Alexander. De administratie van de Paterskerk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL INGB 0004204020 ten name van Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 28 maart 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Crescendo): voor meer begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Zondag 29 maart 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst en samenzang: voor onderdrukking van het coronavirus: 12.30 uur doopsel Jailynn Berkers.

Maandag 30 maart 18.30 uur heilige mis: voor een betere verdeling van voedsel over de wereld.

Dinsdag 31 maart 18.30 uur heilige mis: voor een zorgzame omgang met de aarde.

Woensdag 1 april 9.30 uur inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12.00 uur: 18.30 uur heilige mis: voor mensen die in oorlogsgebieden leven.

Donderdag 2 april 18.30 uur heilige mis: Gerrit Lucassen, voor onszelf dat we elkaar helpen en dienen en mensen die in oorlogsgebieden leven: 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: jaargetijde voor mevrouw Hendrix-Maassen.

Parochie Blitterswijck

Zondag 29 maart geen hoogmis in verband met corona.

Dinsdag 31 maart 19.00 uur heilige mis.

Voor misintenties kan een e-mail worden gestuurd naar misintentie@parochie-blitterswijck.nl, of kijk op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270.

Parochie Castenray

Zaterdag 28 maart 19.15 uur geen mis in verband met coronavirus maatregel. Van 19.00 tot 19.30 uur is de kerk open voor het aansteken van een kaarsje en gelegenheid tot gebed. Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Oostrum

Zondag 29 maart 9.30 uur heilige mis in kleine kring (pastoor) (samenzang).

Dinsdag 31 maart 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor).

Woensdag 1 april van 19.00 tot 19.15 uur kerkklokken luiden in Oostrum. Dit uit solidariteit en voor kracht, steun, troost, hoop en bemoediging in verband met alle ellende rondom het coronavirus, zoals op 18 en 25 maart ook al de kerkklokken hebben geluid.

Zondag 5 april 9.30 uur palmzondagviering in kleine kring met wijding en uitreiking van de palmtakken (pastoor) (samenzang).

Zie ook www.parochieoostrum.nl.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea Dekenaat Venray, telefoon (0478)550740. In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn met onmiddellijke ingang alle diensten in de kerk vervallen. In de kapel gaat de dienst op woensdag wel door.

Woensdag 1 april 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef.

Dagelijks is er in de Sint Jozefkapel IEFE aanbidding en/of rozenkransgebed: Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail predikant@pkn-venray.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scriba@pkn-venray.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl. Op zondag 29 maart is er vanwege het coronavirus geen dienst in Het Zonnelied. Neem voor informatie contact op met de predikant of scriba.