Afbeelding
Onbekende foto

Schat aan gegevens wordt aangevuld

Venray | In november 2013 namen vrijwilligers van het Historisch Platform Venray in samenwerking met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Venray e.o. het initiatief voor een fotokijkmiddag.


Het doel was om bij oude Venrayse foto’s, vooral uit het archief Van der Putten, relevante gegevens als gebeurtenis, namen en jaartallen te vinden. Eerder al waren vrijwilligers van het HPV naarstig aan de slag gegaan met het fotomateriaal. Alles werd gedigitaliseerd, vlekken, krasjes en dergelijke werden verwijderd en de foto's werden van een code voorzien. Bij veel foto's stond een beschrijving die lang niet altijd volledig was. Harrie Coopmans had in schriftjes keurig alles genoteerd bij zijn fotocollectie, maar bij foto's van de collectie Van der Putten ontbraken nog veel gegevens.


Bijna vijftigduizend foto’s zijn door de HPV-vrijwilligers gedigitaliseerd en het geheel geeft een fantastisch beeld van het Venrayse verleden in de jaren 1890 tot ongeveer 1990. Alle foto’s werden en worden met de gevonden gegevens zo uitgebreid mogelijk beschreven en vervolgens gepubliceerd op RooyNet, de website met onder meer een beeldbank over de gemeentelijke historie. RooyNet brengt het Venrayse cultuurhistorische erfgoed wereldwijd voor het voetlicht met foto’s, films, documenten en geluidfragmenten. Een schat aan gegevens die nog steeds wordt aangevuld. De fotokijkmiddagen, die elke derde woensdag van de maand plaatsvonden in Zorgcentrum Het Schuttersveld, waren een doorslaand succes. Het bezoekersaantal groeide naar ongeveer honderd, overwegend oudere, geïnteresseerden. Het waren gezellige middagen, waarbij onder het genot van een kop koffie gepraat werd over de getoonde oude foto’s. Helaas is er aan de fotokijkmiddagen een (voorlopig) einde gekomen.


Foto's werden ook op Facebook geplaatst en in weekblad Peel en Maas verscheen vanaf 5 maart 2015 de rubriek 'Wie, wat, wanneer, waar?' En dat laatste met veel succes. Drie tot vier keer per maand worden lezers opgeroepen om te reageren, wanneer men iets meer van de gepubliceerde foto weet. In 2019 werden in totaal veertig 'onbekende' foto's gepubliceerd, waarvan er zevenentwintig volledig werden opgelost en enkele gedeeltelijk. Vanaf de start van de rubriek in 2015 t/m december 2019 zijn in totaal 193 foto's gepubliceerd, waarvan er 86 via de rubriek in Peel en Maas opgelost werden. Zeker geen onverdienstelijke score.
Soms reageren meerdere personen op dezelfde foto met dikwijls ook dezelfde gegevens. Ook blijkt dat er een flink aantal foto's bij zit van buiten de gemeente Venray. Van Overloon zijn al diverse foto's, voorzien van gegevens, naar de betreffende historische afdeling doorgegeven.


Omdat Peel en Maas niet graag twee keer dezelfde foto publiceert, worden alle foto's met gegevens gepubliceerd op RooyNet onder het kopje 'Opgelost'. Het is bij de werkgroep bekend dat de rubrieken 'Wie, wat, wanneer, waar?' en 'Oude foto' goed bekeken en gelezen worden. De werkgroep dankt dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het achterhalen van gegevens.

Ook bij deze foto (Groen 53 23) zoekt de werkgroep gegevens.
Reacties: info@rooynet.nl of 0478-586833.

Afbeelding