Unieke raadsvergadering

VENRAY | Voor zover kan worden nagegaan besliste nooit eerder in Venray één gemeenteraadslid over voorstellen van burgemeester en wethouders. Dinsdag 31 maart gebeurt dat voor de eerste keer. Bij de tweede raadsvergadering die burgemeester Luc Winands na zijn aantreden op 1 januari van dit jaar in Venray leidt, vindt hij derhalve één raadslid tegenover zich.

Natuurlijk heeft dit alles te maken met de uitbraak van het coronavirus dat de wereld in zijn greep heeft. Om fysieke contacten zoveel mogelijk uit de weg te gaan, zijn de acht Venrayse politieke partijen tot dit besluit gekomen. Maar daar was wel wat puzzelwerk voor nodig.
Volgens de wet moeten alle raadsleden lijfelijk aanwezig zijn bij een gemeenteraadsvergadering. Anders kan die niet doorgaan. Maar dan zijn daar nog de bekende mazen in de wet. Door voor komende dinsdag twee raadsvergaderingen uit te schrijven, ontrolt zich het volgende scenario: in aanwezigheid van de griffier en dat ene raadslid zal Winands dinsdag allereerst de conclusie trekken dat vergaderen niet mogelijk is omdat er te weinig raadsleden zijn; minstens de helft van de 27 raadzetels in Venray dient namelijk bezet te zijn om te kunnen vergaderen.
Nadat die vergadering is afgelast, volgt meteen daarop de tweede. Die mag wettelijk wel worden gehouden met minimaal één raadslid. De agendapunten van de eerste vergadering liggen dan weer voor. Dat raadslid zal alleen besluiten nemen over de hamerstukken. Dat zijn collegevoorstellen waarover de fracties tijdens de commissievergaderingen eerder al besloten dat daar geen discussies meer over hoeven te worden gevoerd. Voor dinsdag zijn dat onder meer enkele bestemmingsplanwijzigingen.
Drie bespreekstukken schuiven naar later. Dat is onder andere het Kronos-zonnepark in Smakt, waarover de raad wensen en bedenkingen kan aangeven. Al eerder was duidelijk dat de inwoners van Smakt geen zonnepark in hun dorp willen. Dit heikele punt verschuift naar, zoals het er nu uitziet, dinsdag 12 mei. Dat gebeurt ook met het punt verhuizing van de bibliotheek van de Merseloseweg naar het de AH-pand in het centrum.
Lees verder op pagina 7