Afbeelding
Persfoto

Herstel symbool boerenleven

Castenray | Op zaterdag 28 juni 2014 had Stichting Heemkundig Genootschap Castenray een project over het vroegere boerenleven.

De heemkundestichting wilde iedereen laten zien hoe de boeren met hun grote gezinnen vroeger op de magere zandgronden in Noord-Limburg leefden. Wat de kenmerken van het gemengd bedrijf waren; hoe er vóór de mechanisatie en de uitvinding van kunstmest gewerkt werd op het boerenbedrijf; welke beroepen er in een klein dorp voorkwamen; welke gewoonten en gebruiken de mensen er op na hielden; welke coöperaties en agrarische organisaties er in een klein dorp waren; hoe het vervoer in zijn werk ging; welke infrastructuur er vroeger was en hoe deze zich ontwikkelde enzovoort.

Het heemkundeproject bestond onder meer uit de presentatie van een boek, waarin het vroegere boerenleven op de Noord-Limburgse zandgrond uitgebreid beschreven is. Dit rijkelijk geïllustreerde boek met als titel 'Boeren op de Castenrayse zandgrond' was al na anderhalve dag uitverkocht. Vroeger bestonden de werkzaamheden op de gemengde bedrijfjes op de Noord-Limburgse zandgrond vrijwel allemaal uit handwerk. Zo werd het koren handmatig gemaaid met de zicht, een korte zeis, terwijl met de pik de lange korenhalmen in bosjes op het veld neergelegd werden. Vrouwen bonden met een handvol korenhalmen de bos stro bij elkaar en om te drogen werden bossen rechtop tegen elkaar gezet. Er moest op de boerderijen zeven dagen per week hard gewerkt worden Daarom plaatste de Castenrayse heemkundestichting als symbool van dat vroegere boerenleven op de hoek Horsterweg/Rietweg/Rietweg een monument met informatiebord.

Het monument, gemaakt door beeldend kunstenaar Twan van Rens, is een manshoog metalen beeld van een maaier met zicht en pik. Vele uren lang werkte Twan van Rens in het atelier van de Kunstwerkplaats Venray aan het metalen monument. Het lijf van de maaier bestaat uit tientallen kleine plaatjes die aan elkaar gelast zijn. Met de ene hand maakt de maaier met de zicht een maaiende beweging en in de andere hand heeft hij de pik. Dit monument werd onlangs door onverlaten beschadigd. Door op de zicht en pik te gaan staan of stampen, werden deze van het metalen beeld van de maaier gebroken. Gelukkig lagen de zicht en pik met een paar kleine onderdelen nog bij het monument en is het nu gelukkig weer hersteld. Rick Voermans van de firma Voermans Metalz uit Castenray heeft alles geheel pro deo weer vakkundig gelast. Binnenkort krijgt de maaier gezelschap van een eveneens door Twan van Rens gemaakt metalen beeld van een maaister met een sikkel.