'Ik snap 't niet, er
is geen draagvlak'

'Ik snap 't niet, er
is geen draagvlak'

SMAKT | Jan Koopmans van Werkgroep Zonnepark Smakt kan het niet plaatsen dat ontwikkelaar Kronos Solar eerst met dorpsraad en omwonenden in overleg moet, om een nieuwe vergunningaanvraag in te kunnen dienen voor een zonnepark.

"Ik begrijp hier niets van", foetert Koopmans. "Al langer is duidelijk dat de inwoners hier geen zonnepark in hun buurt willen. Er is dus geen draagvlak voor zo'n park. Waarom moet er dan een gesprek komen?"

Kronos diende in mei 2018 een vergunningaanvraag in voor de bouw van een 25 hectare groot zonnepark in Smakt. Dorpsraad en inwoners hadden op dat moment de impact van zo'n park nauwelijks of niet in de gaten. Enkele inwoners verdiepten zich in de materie en trokken in augustus 2018 bij de dorpsraad aan de noodrem. Wethouder Martijn van der Putten parkeerde het plan in de ijskast en Venray ging aan de slag met het opstellen van regels voor duurzame energieopwekking. Daaruit ontstond Kode Venray met kaders voor de energietransitie. De Duitse ontwikkelaar had inmiddels al juridische stappen genomen tegen de gemeente Venray, die niet op tijd had gereageerd op de vergunningaanvraag van Kronos. Maandelijks betaalt Venray 3000 euro boete aan Kronos.
Om aan de Kode te voldoen, moet Kronos wat zaken aanpassen en moet het in gesprek met de omwonenden die al aangaven geen zonnepark in de buurt te willen.

De werkgroep overlegt 23 januari met wethouder Van der Putten. Die vroeg de dorpsraad ook aan te schuiven. Secretaris Sjaak Koopmans is dat niet van plan. "Half december heeft de dorpsraad vragen ingediend bij het college. Daar hebben we nog geen antwoorden op gehad. Eerst willen we antwoorden op papier, voordat we aanschuiven. We voelen ons weer voor het blok gezet."
De werkgroep spreekt liever alleen met de wethouder. "Wij volgen een eigen traject en zien de zaak breder", aldus Jan Koopmans. Of nu de dorpsraad of de werkgroep voor het college het aanspreekpunt is, is onduidelijk.