Huisvesting voor scholen op de rol

VENRAY | Focus en Spectrum, twee scholen voor speciaal onderwijs, en basisscholen De Keg/Coninxhof, De Kruudwis en De Lier krijgen voorrang op de andere scholen in de gemeente als het gaat om nieuwe huisvestingsplannen. Die plannen voor de zes scholen op drie locaties in Venray en Merselo (De Lier) worden de komende vijf jaar gemaakt. Alle andere scholen moeten vijf jaar of langer wachten met plannen maken. Dat blijkt uit het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat burgemeester en wethouders 23 december goedkeurde.

Voor De Lier is het plan al duidelijk, Die school verhuist naar de D'n Hoek bij de sportvelden. Het betreft een dorpsinitiatief waarvoor de gemeenteraad inmiddels 850.000 euro heeft uitgetrokken. Het tekort aan ruimte bij De Kruudwis in de wijk Landweert lost de gemeente tot en met 2024 op met twee extra tijdelijke noodlokalen. Al eerder werden bij de school drie extra noodlokalen geplaatst. Tevens wordt de komende jaren bekeken hoe het bestaande schoolgebouw van De Kruudwis vervangen moet gaan worden. De kosten voor de tijdelijke huisvesting van de Kruudwis bedragen in totaal 256.000 euro voor de vijf noodlokalen tot en met 2024.


Nog dit jaar worden haalbaarheidsonderzoeken gestart voor de naast elkaar gelegen scholen De Keg en Coninxhof in de wijk Veltum en de SO-scholen Focus en Spectrum. Het college ziet het liefste Focus en Spectrum naar het Raayland-gebouw verhuizen. De middelbare school kampt met leegstand. Daarbij denkt het college dat clustering van de scholen mogelijkheid biedt tot intensieve samenwerking tussen SBO, SO en VO.
Om de scenario's van de eerste vijf jaar voor te kunnen bereiden (haalbaarheidsonderzoeken), te coördineren en uit te kunnen voeren wil het college 40.000 euro uittrekken.

Wethouder Martijn van der Putten: "Als je naar de lange termijn kijkt en je leest welke bedragen daar bij horen, lijkt het enorm veel geld. Maar het gaat om richtinggevende ramingen, niks meer en niks minder. En de bedragen zijn ook nog gebaseerd op nieuwbouw. Niemand heeft een glazen bol, maar tegelijkertijd zijn er nu wel veel cijfers en prognoses en hebben zowel schoolbesturen als de gemeente behoefte aan een beetje houvast."

Marcel Reulen, directeur van scholenkoepel SPOV, is akkoord met de plannen. "Ons gezamenlijke doel is goede opvang en onderwijs voor kinderen van alle leeftijden, overal in de gemeente. En daarvoor biedt het IHP de kaders."