Vervolg pagina 3

Vervolg pagina 3

Ontwikkelingen bij brandweer en
status vrijwilliger

Venray | In Limburg-Noord zijn meer ontwikkelingen gaande op het gebied van brandveiligheid. Zo is het de bedoeling een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) op te richten. Met het VIC kan bij een crisis of ramp 24 uur per dag via beveiligde websites informatie worden verzameld. Inlichtingen over zaken als weersomstandigheden, verkeerssituaties, infectieziekten, hoogwater of terroristische dreiging worden hier bijeengebracht.

De korpsen van de brandweer Limburg-Noord en Zuid-Limburg ontwikkelen allerlei initiatieven om beter geïnformeerd ter plekke te komen. Zo wordt onderzocht of beelden van beveiligingscamera's op straat in de brandweerwagens zichtbaar kunnen worden, zodat de brandhaard of locatie van een ongeluk voor aankomst al bestudeerd kan worden. Brandweerlieden kunnen zo alvast een beeld krijgen van de situatie en een plan maken hoe ze ter plaatse het beste te werk kunnen gaan.

De brandweer Limburg-Noord heeft zo'n dertig locaties met brandweerkazernes in vijftien gemeenten van Mook en Middelaar tot Echt-Susteren. In die regio wonen zo'n half miljoen mensen. De brandweerkazernes draaien voornamelijk op vrijwilligers. Een (Europees gezien) bijzonder systeem dat door de bank genomen prima werkt. Maar het systeem staat onder druk. Niet doordat er te weinig vrijwilligers zijn, maar door Europese regelgeving. Op de werkvloer bestaan namelijk nagenoeg geen verschillen tussen beroeps- en vrijwillige brandweerlieden. Ze doen hetzelfde werk en hebben dezelfde opleiding. De Europese regels volgend, moeten ze derhalve een gelijke behandeling krijgen. Vrijwilligers zouden daarom hetzelfde betaald moeten krijgen als beroepskrachten.

Rechtspositie vrijwilliger bij brandweer in geding

Een Belgische brandweervrijwilliger heeft daarover met succes een rechtszaak gevoerd voor het Europees Hof van Justitie.
Juristen onderzochten in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid of de Nederlandse situatie, waarbij de brandweer grotendeels draait met vrijwilligers, strookt met de Europese regelgeving rond gelijke behandeling. De uitkomst was dat momenteel 'een reëel risico ontstaat dat de vrijwilliger als deeltijdwerker valt aan te merken'. Kort door de bocht betekent dat volgens het Europees Hof de positie van de brandweervrijwilliger wordt misbruikt. Hoe dat gaat uitpakken en wat dat voor gevolgen heeft voor de positie van de brandweervrijwilligers in Venray is nu nog ongewis.