Winkelstraten levendiger

VENRAY | Winkeliers in het Venrayse koopcentrum wordt het makkelijker gemaakt om buiten voor hun zaak de boel aantrekkelijker en levendiger aan te kleden. Om zodoende de aantrekkingskracht op kooplustigen te vergroten. De regelgeving voor uitstallingen is daarom door het gemeentebestuur vereenvoudigd. Wél moeten de winkeliers zich strikt aan de nieuwe regels houden, want handhaving ligt op de loer.

Door onze redactie

De levendigheid bij de entree van de winkel kan worden vergroot met het plaatsen van bijvoorbeeld bankjes, bloembakken, reclameborden en het uitstallen van de eigen producten. Ondernemers in het winkelgebied liepen volgens Venray Centraal al langer tegen te strenge regels aan om de aankleding up-to-date te maken.

Venray Centraal, de ondernemersvereniging van het kernwinkelgebied, gaf in gesprekken met de gemeente aan, dat de regels, die uit 2012 stammen, daarom op de schop moeten. Mede ook omdat de winkeliers tegenwoordig flinke concurrentie ondervinden van webwinkels. Met de uitstallingen bij de winkeldeur zouden ze zich beter kunnen onderscheiden. Het college kan zich vinden in de argumentatie en stelde minder rigide regels op. Ondernemers krijgen meer vrijheid en het liefste zien burgemeester en wethouders dat ze een gezamenlijk plan indienen voor eer uniforme uitstalling. Dat voorkomt dat winkels elkaar gaan overschreeuwen, zoals momenteel soms het geval is.

Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen hun waren en producten niet tegen de gevels aan te zetten, maar aan de straatzijde. Daarbij moet er wel genoeg ruimte blijven voor bijvoorbeeld hulpdiensten en rolstoelers. Hiervoor is een vergunning nodig. Die vergunningplicht voeren B en W in om te voorkomen dat ondernemers afwijkende uitstallingen gaan plaatsen die niet in een al eerder goedgekeurd gezamenlijk plan passen. Bij de vergunningverlening wordt gekeken naar de kwaliteit van het uitstallingsplan, naar samenhang en draagvlak.

Een vergunning kan voor maximaal drie jaar worden afgegeven. Verlengen is daarna mogelijk. Omdat het een nieuw project betreft, wordt bij het ingaan van de nieuwe regels een gewenningsperiode van twee maanden ingelast. Daarna kan waar noodzakelijk handhavend worden opgetreden. Eind dit jaar wordt het nieuwe uitstallingenbeleid met alle betrokken partijen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.