Afbeelding
Foto:

Mestfabriek aan Timmermannsweg geen kat in bakkie

Mestfabriek aan Timmermannsweg geen kat in bakkie

VENRAY | Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 december, de laatste van 2019, zette een meerderheid van de raad het licht voor de bouw van een mestfabriek aan de Timmermannsweg 110 op groen. Een nuchtere constatering die gejuich opleverde bij de maatschap Arts-Swinkels die de mestverwerker wil bouwen, bij de omwonenden vochten teleurstelling en boosheid om voorrang na het verdict. Maar de stemmingen bij beide partijen kunnen nog zomaar als een blad aan een boom omslaan.

Die dinsdagavond gaf de raad een zogenaamde ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af. Dat wil zeggen dat burgemeester en wethouders, die de mestfabriek wel zien zitten, de provincie mogen vertellen dat het plan voor de mestverwerker ter inzage kan worden gelegd. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna klopt de provincie weer bij Venray aan voor een definitieve vvgb. Die moet het college andermaal bij de raad los zien te peuteren. Zo'n verklaring is nodig, omdat de gemeenteraad ook een besluit moet nemen over aanpassing van het bestemmingsplan op Timmermannsweg 110. Geeft de raad geen tweede vvgb af, dan kan de bestemmingsplanherziening ook in de prullenbak, met de mestfabriek erachteraan. Maar zo'n tweede vvgb is door de bank genomen een formaliteit. waarom zou de raad na de eerste keer, geen tweede keer ja zeggen?

Hoort 'n mestfabriek wel thuis tussen burgerwoningen?

Kat in het bakkie voor Arts-Swinkels. Althans, zo lijkt het. De eerste vvgb had 17 december echter de nodige voeten in de aarde. In de aanloop naar de stemming twijfelden enkelen van de negen CDA-raadsleden om groen licht te geven. Een mestfabriek die jaarlijks 30.000 kuub mest mag verwerken, hoort die wel in een omgeving waar ook burgerwoningen staan? Nee, vonden PvdA, D66, ProVenray, Venray Lokaal. Zelfs de VVD, dat ondernemers vaak het voordeel van de twijfel geeft, besloot het belang van de omwonenden te laten prevaleren boven dat van de varkensboer en voegde zich uiteindelijk bij het nee-kamp. Samenwerking Venray (SV) haalde alles uit de kast om het plan over de streep te krijgen. De buurt zou met het oog op geuroverlast er zelfs op vooruit gaan. En SV-raadslid Theo Mulders kan het weten, nee, moet het weten. Hij is immers zelf agrarisch adviseur.

Dat de buurt er wel bij zou varen als er een mestfabriek in de achtertuin komt, vergt wat achtergrondinformatie. Arts-Swinkels heeft momenteel vergunningen om 5650 kuub eigen mest te verwerken, om 5439 varkens te houden en ontbeert een vergunning om een transportbedrijfje te mogen runnen.

De werkelijkheid is dat op de Timmermannsweg 110 nog nooit een mestinstallatie in werking was, er nu volgens de omwonenden 2745 varkens liggen en dat het eigen transportbedrijf illegaal is. Als in de nieuwe situatie Arts-Swinkels de mestfabriek, waar zes keer zoveel mest kan worden verwerkt dan bij de eerste vergunning die op papier vastligt, daadwerkelijk in gebruik neemt. Als de varkensboer wel de stallen vult met het maximale aantal van 5439 varkens en het transportbedrijf met drie vrachtwagens (om mest van andere varkenshouders naar de Timmermannsweg te transporteren om de zaak rendabel te houden) gelegaliseerd krijgt, dan is het moeilijk te begrijpen dat het er voor de omwonenden beter op wordt.

Tweede stemronde kan zomaar ander beeld geven

Onder andere Theo Zegers van coalitiepartij D66, die weleens bij boeren aan het werk is, geloofde daar geen bal van. Daarbij is er een ongeschreven wet in Venray dat slechts een enkele mestfabriek drijfmest van buiten Venray mag verwerken. Zoals Merensteyn aan de Steegse Peelweg.

Tijdens de stemming op dinsdag 17 december bleek dat de CDA-rijen weer gesloten waren, alle kikkers bleven in de kruiwagen en negen voor-stemmen vielen de vvgb ten deel. De vier ja's van Samenwerking Venray (SV) waren precies voldoende om de vvgb met de kleinst mogelijke meerderheid in veilige haven te loodsen: 13-12, 25 stemmen in totaal.

De Venrayse raadsleden verdelen evenwel 27 zetels. Afwezig waren Jan Hendriks (SP) en Richard de la Roy van Venray Lokaal. Waren die twee erbij geweest, dan was de uitslag naar alle waarschijnlijkheid 13-14 geweest, een 'nee' in dat geval voor de mestfabriek. Neem daarbij in ogenschouw dat slechts één CDA-of SV-dissident nodig was geweest om de vvgb bij het grof vuil te zetten, dan moge duidelijk zijn dat de eerste vvgb er met bloed, zweet en tranen is gekomen. En die ene SV-dissident was een mogelijkheid. Erica Irene van den Akker was immers in mei nog raadslid namens ProVenray (eerder voor de SP), twee partijen die niet bepaald voorstanders zijn van mestfabrieken tussen burgerwoningen.

Wat betekent dat voor de tweede stemronde, waarvan nog onbekend is wanneer die plaatsvindt? Mocht de raad dan wel voltallig zijn en de 25 raadsleden die in de eerste stemronde hun stem uitbrachten bij hun standpunten blijven (waarom zouden ze dat niet doen?), dan ligt het lot van de mestfabriek aan de Timmermannsweg 110 in handen van De la Roy en Hendriks.