Zonnepanelen op vier scholen

Zonnepanelen op vier scholen


VENRAY | Op vier basisscholen in Venray komen in totaal 464 zonnepanelen te liggen. Het betreft De Meent in Leunen (125 panelen), De Peddepoel in Wanssum (124) en de Venrayse scholen De Klimboom (101) en Petrus Banden (114).

De gemeente Venray wees de schoolbesturen SPOV en Dynamiek op de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies in het kader van bepaalde provinciale regelingen voor 'duurzame maatschappelijke organisaties'. In totaal is er ruim 250.000 euro beschikbaar gekomen voor beide schoolbesturen. Een klein deel van het geld is gebruikt om klaslokalen frisser te maken en voor ledverlichting. Het merendeel is ingezet voor de vier zonnepaneleninstallaties. De besturen sluiten niet uit dat meer scholen zonnepanelen krijgen.