Begin volgend jaar besluit over dorpshuis Oirlo

Begin volgend jaar besluit over dorpshuis Oirlo

OIRLO | De verwachting is dat in februari het Project Onderzoek Team in Oirlo kan aangeven hoe de nieuwe dorpsaccommodatie eruit moet gaan zien en op welke locatie die moet komen.

Door onze redactie

Het projectteam presenteerde 4 november aan burgemeesters en wethouders van de gemeente Venray twee plannen, meldt dorpsblad 't Krèntje. Het eerste plan behelst verbouw van het huidige dorpshuis De Linde. Dat valt binnen het gemeentelijke traject 'schoon door de poort.' Dat traject maakt het besturen van dorpshuizen mogelijk hun nieuwe verantwoordelijkheid voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploitatie waar te maken. De gemeente geeft eenmalig een bijdrage voor de noodzakelijke aanpassingen aan het pand. Daarna kunnen de dorpen en wijken met een schone lei beginnen.

Het tweede plan in Oirlo is de zogenaamde Driehoeksconstructie. Daarbij is niet alleen De Linde bij betrokken, maar ook de pastorie en café D'n Terp. Over de Driehoeksconstructie diende het projectteam onlangs enkele vragen in bij de gemeente. Het team wil weten of de gemeente in kan stemmen met het aanpassen van het bestemmingsplan voor de drie locaties en of er een ontwikkelbudget wordt toegekend. Tevens wil het team weten welke stappen het nog moet doorlopen om MFC de Pastorie en de sociale huurwoningen (WoZoCo) te kunnen realiseren. Ook op de terreinen van beschikbare budgetten, subsidies, ondersteuning en begeleiding voor de Driehoeksconstructie leven nog vragen.
Het projectteam hoopt eind december de antwoorden te krijgen. Dan moeten ook de financiële cijfers beschikbaar zijn. De beide plannen blijken nog dicht bij elkaar te liggen. Mocht een plan financieel niet aantrekkelijk zijn of vanwege wet en regelgeving niet uitvoerbaar zijn, valt de keuze op het andere plan. Als in februari 2020 het besluit is genomen en alle partijen zijn akkoord, kan begonnen worden met realisatie van de nieuwe dorpsaccommodatie.