College in gesprek over windenergie

College in gesprek over windenergie


VENRAY | Het college voert gesprekken met de Venlose ontwikkelaar Etriplus over een windmolenpark in Venray.

De conclusie dat er daadwerkelijk een windpark in Venray gaat komen, mag volgens het college niet worden getrokken. 'Er wordt alleen bekeken hoe we het proces om te komen tot een windpark vorm kunnen geven'. In de Kode Venray staat aangegeven dat de mogelijkheid voor een windpark in Venray mogelijk is. Het college geeft aan geen onomkeerbare afspraken met Etriplus te maken, zonder overleg met omwonenden en andere betrokkenen. De ontwikkelaar heeft ook plannen voor een windpark met negen windturbines in Greenport Venlo.