ProVenray kan uit de voeten met antwoord B en W

ProVenray kan uit de voeten met antwoord B en W

VENRAY | Burgemeester en wethouders van Venray zijn van mening dat ze de dorpsraden correct hebben geïnformeerd in de aanloop naar de vaststelling van Kode Venray. Ze hebben in dat proces geen informatie voor de dorps- en wijkraden achtergehouden. Dat kreeg ProVenray als antwoord op vragen van fractieleider Joep Gielens.

Door Henk Baltussen

Gielens stelde de vragen naar aanleiding van berichten in de media dat dorpsraden informatie aangaande de Kode Venray pas na de vaststelling ervan hadden kregen. Reinhold Oehmen van de Dorpsraad Smakt-Holthees stelde daar vragen over tijdens het dorpsradenoverleg, enkele dagen na het besluit over de Kode Venray. In de Kode staan de spelregels voor onder meer zonne- en windparken. Dat de dorpsraden de resultaten van een energietransitieonderzoek dat de gemeente in dorpen had verricht pas kregen nadat de gemeenteraad de Kode Venray goedkeurde, schoot bij Oehmen in het verkeerde keelgat. "De resultaten krijgen we nu het allemaal beslist is. Misschien was de uitkomst van de Kode Venray dan wel anders geweest."

Dat er over een onderzoek werd gesproken, wierp het college in de uitgebreide beantwoording van de ProVenray-vragen verre van zich. 'Er is nooit sprake geweest van een onderzoek. Wel van een bewustmaking- en gespreksronde'. In het onderzoek dat dus geen onderzoek was, kwam ook naar voren dat dorps- en wijkraden serieus genomen willen worden en dat een betere communicatie naar de dorpen noodzakelijk is.

Gielens vindt de antwoorden van het college afdoende: "Het college erkent dat men beter moet communiceren en de dorpsraden serieus moet nemen. Het was beter geweest wanneer de informatie voor de behandeling van Kode Venray door het college gedeeld was met de dorpsraden en ook de gemeenteraad. Dan was deze commotie voorkomen en hadden dorpsraden minder het gevoel dat er mogelijk bewust iets achter is gehouden. We denken naar aanleiding van de antwoorden niet dat het eerder delen van de informatie de uitkomst van de behandeling van Kode Venray fundamenteel zou veranderen."