Limburg wil
20 miljoen voor gezondste regio

Limburg wil
20 miljoen voor gezondste regio

Venray | Limburg vraagt 20 miljoen euro van het Rijk om de brede welvaart in Noord-Limburg te versterken en is bereid hetzelfde bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. In totaal heeft het Rijk in de derde tranche voor Regio Deals 180 miljoen euro beschikbaar voor voorstellen uit regio's. Provincie en regio hebben samen met vele partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg.

Eerder dit jaar ontving Limburg al 40 miljoen euro voor de regiodeal Parkstad. Tevens investeren provincie en de Regio Noord-Limburg in de periode 2020-2023 aanvullend nog eens samen 40 miljoen euro in gezamenlijke prioriteiten. Deze afspraken zijn dinsdag in een samenwerkingsconvenant vastgelegd. Een en ander blijkt uit het ingediende voorstel bij het Rijk om te komen tot een regiodeal én de samenwerkingsovereenkomst, die dinsdag in Well werd gepresenteerd en ondertekend.

De investeringsagenda Noord-Limburg bestaat uit zes programma's waarmee de regio de komende jaren aan de slag gaat, zoals innovatie, vitale gemeenschappen, vrijetijdsbesteding, landelijk gebied, mobiliteit en duurzaamheid. De ambitie is om de gezondste regio van Nederland te worden. De provincie ondersteunt deze ambitie van de regio en bekrachtigt met de ondertekening van het convenant de samenwerking. Gezamenlijk zullen met vele regionale partners investeringsvoorstellen ontwikkeld worden die in het voorjaar van 2020 tot definitieve besluitvorming leiden. Het voorstel om te komen tot een regiodeal wordt gesteund door de partners van de Brightlands Campus Greenport Venlo, de ondernemers en maatschappelijke partners verenigd in de stichting Gezondste Regio 2025, de vijf onderwijsinstellingen in de regio te weten Citaverde College, Gilde Opleidingen, Fontys Venlo, Hogere Agrarische School Venlo en Maastricht University, de Veiligheidsregio Noord-Limburg evenals de veiligheidspartners in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg. Zij hebben allen een zeer actieve rol gespeeld in de totstandkoming van dit voorstel en hebben actief commitment voor de uitvoering van de geschetste lijnen uitgesproken voor de komende jaren. Begin 2020 wordt duidelijk of de aanvraag bij het Rijk gehonoreerd zal worden.

De totale publieke investeringen die voortvloeien uit het samenwerkingsconvenant en de Regio Deal bedragen in totaal 80 miljoen euro. Deze investeringsimpuls zal nog versterkt worden door aanvullende bijdragen van bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners, Europese fondsen en overige rijksmiddelen.