Politiek omarmt Sprekersplein

VENRAY | Het Sprekersplein dat twee keer in het gemeentehuis plaatsvond, is een succes. Het format moet voorlopig in stand worden gehouden. Duidelijke taal van de zeven fractieleiders die tijdens het presidiumoverleg het Sprekersplein evalueerden. De achtste partij, SP, was er maandagavond niet bij. Ook burgemeester Hans Gilissen toonde zich enthousiast.

Door Henk Baltussen

De gemeenteraad besloot enkele maanden terug het inspreken van inwoners voor aanvang van raads- en commissievergaderingen in te ruilen voor het Sprekersplein. Bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier (er wordt geen beeldverslag gemaakt) in gesprek te laten gaan met Venrayse politici. De onderwerpen die worden opgevoerd, komen ook aan bod tijdens een raads- of commissievergadering.

Het eerste Sprekersplein was in de kelder van het gemeentehuis. Die ruimte bleek te krap en minder sfeervol. Voor de tweede sessie van afgelopen november werd uitgeweken naar de raadzaal, waar twaalf inwoners achter het spreekgestoelte plaatsnamen. "Een groot succes", vonden Henk Bisschops (PvdA), Daan Janssen (D66) en Joep Gielens (ProVenray). "Maak de presentaties ondergeschikt aan de insprekers", vulde Janssen aan. En het grote aantal insprekers? "Laat maar gebeuren", vond Toon Loonen (CDA). "In het begin het aantal insprekers niet beperken." Tino Zandbergen (Venray Lokaal): "Mooi dat mensen zo hun ei kwijt kunnen. Misschien dat we er maximaal anderhalf of twee uur voor moeten uittrekken."

"Veel interessanter dan inspreken bij raad of commissie", meende Harrie van Oosterhout (VVD). "Geef ze de ruimte." Theo Mulders (Samenwerking Venray) vond het winst dat het Sprekersplein een week voor de commissies plaatsvindt. "Je kunt er op die manier wat mee doen in voorbereiding op de commissie." Gilissen vond het Sprekersplein 'een verademing.' "Er werd echt geluisterd. De formule is prima."