CDA: Is dat nodig zo'n mestfabriek?

CDA: Is dat nodig zo'n mestfabriek?


YSSELSTEYN | CDA-raadslid Leo Philipsen gaat de noodzaak van een mestverwerkingsinstallatie aan de Timmermannsweg 110 in Ysselsteyn onderzoeken. De grootste fractie in de gemeente Venray is er niet van overtuigd dat de nieuwe mestfabriek op die plek een regionale functie moet hebben.

Ofwel: het CDA heeft vraagtekens of de maatschap Arts-Swinkels mest mag gaan verwerken van buiten de gemeente Venray.


Philipsen wil op de eerste plaats duidelijk maken dat het CDA er niet op tegen is dat mest van buiten Venray in de gemeente wordt verwerkt. "Daarvoor heb je regionale mestverwerkers zoals aan de Steegse Peelweg (Merensteyn red.) in Ysselsteyn en binnenkort aan de Metaalweg in Venray. Voor het CDA is nu de vraag of die functie ook aan de mestfabriek aan de Timmermannsweg gegeven moet worden. In de buurt staan veel woningen. Het CDA is er nog niet uit."


De fractie heeft tot dinsdag 17 december de tijd de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dan willen B en W van de gemeenteraad horen of het wel of geen bedenkingen heeft tegen een grotere mestfabriek op die locatie, met mestaanvoer van buiten de gemeente.

De huidige mestverwerkingsinstallatie aan de Timmermannsweg 110 verwerkt nu 5650 kuub mest van het eigen bedrijf. De nieuwe mestfabriek heeft een capaciteit van 31.000 kuub. Omwonenden hebben grote bezwaren tegen het plan.