Stichting Ewoi: ouderen krijgen ontbijt bestaande uit melk en brood.
Stichting Ewoi: ouderen krijgen ontbijt bestaande uit melk en brood. Persfoto

Helpen en goed doen

Venray | Goed doen en hulp bieden, goede doelen ondersteunen - heel vaak gebeurt dat vanuit een geloofsovertuiging. Tijdens een thema-avond van het Modiaal Platform Venray op dinsdag 10 december laten de stichting Inclusief NL en Missie Ontwikkeling en Vrede van het dekenaat Venray zien hoe zij daar invulling aan geven. De thema-avond is in de Marokkaanse moskee aan de Kiosk in Venray en begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Het Mondiaal Platform Venray wil onder meer inwoners van Venray bewust maken van mondiale vraagstukken en andere culturen – in Venray en daarbuiten. Dat doet de stichting samen met haar leden. Dat zijn veelal kleine, particuliere initiatieven uit de gemeente Venray. Zij ondersteunen projecten en/of organisaties die zich richten op onder andere verminderen van armoede en honger, onderwijs voor iedereen, gelijkwaardigheid, verbeteren van gezondheid en een duurzaam leefmilieu.

Tijdens de thema-avond op 10 december laten de stichting Inclusief NL en Missie Ontwikkeling en Vrede van het dekenaat Venray zie hoe zij invulling geven aan hun missie: goed doen, hulp bieden en hun goededoelenacties.

De commissie Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) binnen het dekenaat Venray ondersteunt projecten op gebied van onder andere gezondheidszorg, scholing, drinkwatervoorziening en hygiëne in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Elk jaar 'adopteert' het MOV een nieuw project. Vaak zijn dat projecten waar ook mensen afkomstig uit de regio Venray bij betrokken zijn. Zoals dat van Marjo Jenniskens, die sinds de aardbeving in 2015 in Nepal weduwen ondersteunt met kleinschalige landbouwprojecten. En Frans van der Hoff, in Mexico, kon dankzij de ondersteuning zijn huis annex kantoor van de koffiecoöperatie herbouwen na een zware aardbeving. Het geld dat nodig is, zamelt MOV één keer per jaar in via de Vastenactie in de Rooms katholieke kerken. Het bisdom vult indien nodig aan om een project ook echt te kunnen laten slagen. Elke ingezamelde euro wordt daadwerkelijk lokaal besteed. Daar ziet MOV op toe.

Het project dat MOV komend jaar ondersteunt is dat van de stichting Ewoi. Die richt zich in Lodwar, het woestijngebied tegen de grens van Oeganda, het armste deel van Kenia, op ouderenzorg. De kartrekkers van Ewoi, Ben en Annie Janssen, verzorgen tijdens de thema-avond tevens een presentatie over dit project.

De stichting Inclusief NL neemt het tweede deel van het programma voor haar rekening. Inclusief NL wil verbindingen tot stand brengen tussen mensen met verschillende achtergronden. Vanuit de islamitische achtergrond licht Amina Sebbar tijdens deze avond toe hoe vanuit de islam vormgegeven wordt aan goed doen, goede doelen ondersteunen en daarvoor geld inzamelen. Zoals bijvoorbeeld de stichting Islamic Relief dat doet, met goede doelen wereldwijd die zijn gericht op gerichte hulp na rampen en duurzame ontwikkeling.

Antoon Verlinden verzorgt daarnaast een presentatie over het werk van het Centre Fiers et Forts, een centrum voor kansarme kinderen in Tamesloht, een dorpje onder de rook van Marrakech. De ouders van deze kinderen zijn dikwijls door ziekte, verslavingen, gezinsbreuken, maar vooral door armoede niet meer bij machte om goed voor de kinderen te zorgen. Daarnaast hebben ze onvoldoende of geen middelen om ze naar school te laten gaan. Ieder kind dat bij het centrum terechtkomt, heeft zijn eigen verhaal en is op jonge leeftijd al gevormd door de omstandigheden. Het centrum vangt deze kinderen op en geeft ze een kans als kind te kunnen opgroeien, biedt ze de mogelijkheid een toekomst te bouwen.

De thema-avond in de Marokkaanse moskee in Brukske begint om 19.00 uur. De toegang is gratis. Tijdens de pauze is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de moskee. Het programma duurt tot ongeveer 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Iedereen is van harte welkom.