Smakt: energieneutraal

SMAKT | Het kleinste dorp van de gemeente Venray wil als eerste zelfvoorzienend zijn met de opwekking van duurzame energie. Zodra de zonneparken die in Smakt staan ingetekend van de baan zijn, gaat de werkgroep Zonnepark Smakt met de plannen aan de slag.

Door Henk Baltussen

"Wij gaan voor een energieneutraal dorp zonder onze groene omgeving geweld aan te doen", geeft Ivonne van Duren van de werkgroep aan. "Daar horen dus geen zonneparken in thuis. Venray wil in 2030 energieneutraal zijn. Smakt wil dat dus eerder."
Dat Van Duren nu met de plannen komt, heeft te maken met antwoorden van de gemeente Venray op vragen van de werkgroep. Hoeveel daken waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden heeft Venray?, was een van de vele vragen die Zonnepark Smakt aan het college stelde. "Onze vermoeden is met de antwoorden bevestigd", zegt Van Duren. "Voor de benodigde 250 hectare met zonnepanelen om Venray energieneutraal te maken zijn hier geen zonneparken nodig. Alleen al aan daken is er 562 hectare beschikbaar, op de oude vuilstort kunnen 6 hectare worden volgelegd, op agrarische bouwvlakken 2 hectare. De benodigde 250 hectare kunnen dus makkelijk alleen daken worden ingezet. En dan houd ik nog geen rekening met duurzame energieopwekking via raamglas, solarcarports op parkeerterreinen. De aanleg van zonneparken compleet met een netwerkinfrastructuur in agrarisch gebied, dat na 25 jaar weer allemaal moet worden verwijderd, is dus niet nodig. Als Smakt de ruimte krijgt van de gemeente Venray gaan we aan de slag. Ik denk dat als de fracties en dorpsraden deze informatie, waar wij al sinds eind vorig jaar bij de gemeente om vragen, eerder hadden gehad, er een heel andere Kode Venray had gelegen."
In de Kode Venray, die 29 oktober door de gemeenteraad is goedgekeurd, staan onder meer de regels voor de oprichting van zonne- en windparken opgenomen. Zonneparken op landbouwgrond en beekdalen zijn in de Kode Venray toegestaan. Werkgroep Zonnepark Smakt, die juist tegen zonneparken op landbouwgrond is, doet haar naam in deze context enigszins geweld aan. Maar de werkgroep is juist in het leven geroepen om de twee zonneparken in Smakt, waarvoor vergunningen zijn aangevraagd, tegen te houden.
Met het plan voor een energieneutraal Smakt, geeft de werkgroep aan niet alleen maar 'nee' en 'tegen' langs de zijlijn te willen roepen, maar ook in oplossingen te denken.