Grote Kerk

Grote Kerk

Deken E. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR in Venray. Telefoon (0478)550740. Kapelaan Marthoma, De Heuvelaar 17, 5801 GW in Venray. Telefoon (0478)785146. Misintenties: Eindstraat 6, telefoon (0478)550740 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur (niet op donderdag). Banknummer NL 49 ABNA 0579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nummer NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage parochie, p.a., Oomenlaan 8, 5801 DE in Venray. www.grotekerkvenray.nl, e-mail petrbnd@zonnet.nl.

Zaterdag 7 december 19.15 uur heilige mis (Chrisko): jaardienst Wiel Vermeulen, Twan en Mia Wijnhoven Rinus en Tom, Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie, Paula van Dijck-van Kempen.

Lector Arthur Gerritzen.

Zondag 8 december 9.30 uur plechtige hoogmis: zeswekendienst Noor Huybers-Poels, Jan Raijmakers en Dora Raijmakers-Botden, Wim en Trudy Roovers, Jan Straatman i.v.m. zijn verjaardag.

Lector Henk Mijnster.

Maandag 9 december 9.00 uur heilige mis: uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 45-jarige huwelijk, voor Gods zegen over het echtpaar en hun gezin.

Dinsdag 10 december 9.00 uur heilige mis: voor alle zieken en eenzamen en dat zij in deze adventstijd Gods nabijheid mogen ervaren.

Woensdag 11 december 9.00 uur heilige mis: voor de gestorvenen voor wie nooit gebeden wordt dat zij mogen rusten in vrede: 14.00 uur adventviering KBO in De Witte Hoeve.

Donderdag 12 december 9.00 uur heilige mis: voor alle vervolgde christenen over de hele wereld dat zij Gods kracht mogen ervaren: 20.00 uur communiecatechese voor ouders in de pastorie van de Paterskerk.

Vrijdag 13 december 9.00 uur heilige mis: voor jongens en meisjes die zich voorbereiden op vormsel en communie en dat zij open mogen staan voor Gods stem.

Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)550740, pastoor Miedema, Albionstraat 30, telefoon (0478)581575, kapelaan M. Alexander. De administratie van de Paterskerk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL INGB 0004204020 ten name van Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 7 december 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis: jaardienst Jan Simons en Dily Simons-Stoks.

Zondag 8 december 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst ('t Zonnelied): Maria Hermina van Hemert-Hermsen en Ad van Hemert.

Maandag 9 december 18.30 uur heilige mis: voor ongeneeslijk zieken in de parochie.

Dinsdag 10 december 18.30 uur heilige mis: voor meer zorgzaamheid voor de aarde bij politici.

Woensdag 11 december 9.30 uur inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12.00 uur: 18.30 uur heilige mis: voor vervolgde christenen.

Donderdag 12 december 18.30 uur heilige mis: voor verpleeghuisbewoners.

Vrijdag 13 december 17.30 uur aanbidding van Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: voor hulpbehoevende ouderen.

Parochie Oostrum

Zondag 8 december 9.30 uur hoogmis (pastoor) (samenzang): jaardienst Jo Pouwels-Tijssen, Wim en Jan Pouwels, jaardienst Ben Valckx en Mien Valckx-Janssen, jaardienst Lies Janssen-Wolters en overleden ouders Janssen-Peeters, Martin Hermans, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 10 december geen heilige mis.

Donderdag 12 december 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor).

Zie ook www.parochieoostrum.nl. Pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH in Well, telefoon (0478)501202.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea Dekenaat Venray, telefoon (0478)550740.

Zondag 8 december 11.00 uur eucharistieviering met volkszang: overleden Ger Loonen-Lensen (jaardienst) en Teng Loonen.

Lector Olga van der Meer.

Woensdag 11 december 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef: voor de weldoeners van deze kapel: 10.00 tot 16.00 uur programma IEFE in de Sint Jozefkerk.

Dagelijks is er in de Sint Jozefkapel IEFE aanbidding en/of rozenkransgebed: Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail predikant@pkn-venray.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scriba@pkn-venray.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl. Op zondag 8 december wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in Het Zonnelied aan de Kiosk 6 in Venray. Voorganger is Ds. Claessens uit Horst. In deze dienst wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.

Oecumenische Basisgroep

De Oecumenische Basisgroep Venray houdt op zondag 8 december een viering in de kapel van VieCuri. Het thema is: dag van de mensenrechten. Aanvang viering om 10.15 uur, inzingen vanaf 9.45 uur. Zie ook www.basisgroepvenray.nl. Iedereen is van harte welkom.

Parochie Castenray

Zaterdag 7 december 19.15 uur mis in de kapel: overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen.

Acoliet Piet Direks. Lector Nel Kuijpers. Herenkoor (Gregoriaans). Koster Math Marcellis.

Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Geijsteren

Zondag 8 december hoogmis om 10.00 uur: gedachtenis aan de geboortedag van Joost Baltussen en voor de familie Hendrix-Baltussen in Canada, Pieter-Jan Kunen en Hendrika Kunen-Reijnders en overleden familieleden.

Dinsdag 10 december vergadering kerkbestuur in het parochiekantoor om 19.30 uur.

Parochie Oirlo

Zaterdag 7 december 18.00 uur gezongen heilige mis (Dameskoor): Frank Voermans, ter gelegenheid van 100e geboortedag Antoon Kusters, overleden en levende familieleden van familie Kusters-Vogelsangs.

Collectant R. Steeghs en misdienaar Valke Voesten.

Parochie Vredepeel

Zondag 8 december 9.30 uur mis: voor het welzijn van de parochiegemeenschap.

Misdienaars Jens en Sanne. Lezer Jan.

Parochie Wanssum

Zondag 8 december 9.30 uur leesmis in de Zandhoek.

Parochie Blitterswijck

Zondag 8 december 11.00 uur hoogmis: Nelly Hofmans-Kessels en Piet Hofmans.

Dinsdag 10 december 19.00 uur heilige mis.

Voor misintenties kan een e-mail worden gestuurd naar misintentie@parochie-blitterswijck.nl of kijk op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270.

Parochie Merselo

Zaterdag 7 december 18.00 uur mis: voor An en Piet Janssen Pubben.

Parochie Leunen

Zondag 8 december 9.30 uur heilige mis: jaardienst Jan Janssen, Anna Janssen-Achten en overleden familie, Wim en Nelly Jenneskens-Arts en kleinzoon Roel en Wim Kreyfelt, Mien Philipsen-van Rijswijck, Gerrit van Kempen vanwege zijn verjaardag en voor overleden familie, Mia en Piet Heldens-v.d.Sterren, Jeu Janssen en Jo en Piet van Rijswijck-Goumans vanwege de vrienden.

Lector Jeanny Jenniskens. Dameskoor. Misdienaars Janne en Suz.

Parochie Veulen

Zaterdag 7 december geen mis.

Parochie Heide

Zaterdag 7 december 18.00 uur heilige mis: voor het welzijn van de parochie.

Parochie Tienray

Zaterdag 7 december 18.00 uur geen heilige mis.

Woensdag 11 december 19.00 uur heilige mis: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor alle overledenen van de parochiegemeenschap.

Parochie Ysselsteyn

Zaterdag 7 december 19.15 uur mis (Vivace): zeswekendienst Jeu Vollenberg, voor de familie van Dijck-Driessen.

Acolieten Leo Philipsen en Gerrit Michels.

Computerclub Venray

Computerclub Venray houdt elke vrijdag een clubavond van 18.00 tot 22.00 uur in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. Wie een probleem heeft met de computer of een vraag is van harte welkom. Neem alleen de computer mee; beeldscherm en toetsenbord zijn aanwezig. Wordt het probleem verholpen, dan wordt een bijdrage van € 15,- gevraagd voor een half jaar lidmaatschap. Voor € 30,- is het lidmaatschap voor een jaar voldaan. E-mail info@computerclubvenray.nl, www.computerclubvenray.nl.

Match

Match voor Vrijwilligers is op zoek naar mentoren voor Stichting Mentorschap Limburg voor personen in Venray.

Omschrijving: Mensen die zorg ontvangen en zelf niet (meer) in staat zijn om voldoende mee te beslissen over de kwaliteit en inhoud van deze zorg verkeren in een kwetsbare positie. Zeker als zij geen familie of anderen om zich heen hebben die hun belangen kunnen en/of willen behartigen. Soms wonen ze nog thuis maar veelal wonen zij in een verpleegtehuis of woonvorm. Op zo'n moment komt een (vrijwillig) mentor in beeld die de belangen van deze persoon kan behartigen. Het mentorschap wordt uitgesproken door de kantonrechter. Als wettelijk vertegenwoordiger beslist de mentor mee over de inhoud en kwaliteit van de zorg. Uiteraard vanuit de behoeften en wensen van deze persoon. Op dit moment hebben een aantal mensen in Venray dringend een mentor nodig.

Geïnteresseerd in het mentorschap? Neem contact op met Stichting Mentorschap Limburg via www.ditisietsvoorjou.nl.

Voor meer informatie over deze vacature: Match voor vrijwilligers, Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX in Venray, telefoon (0478)516995, e-mail info@matchvoorvrijwilligers.nl, www.matchvoorvrijwilligers.nl.

Ophalen oud papier

Zangers van St. Frans haalt op woensdag 11 december oud papier op in de wijken Landweert 1 en Landweert 2. Het papier goed gebundeld en op tijd aan de straatkant gereed zetten. Er wordt begonnen met ophalen vanaf 18.30 uur.

Oud papier

DOS Venray haalt op maandag 9 december oud papier op in de wijk Landweert III. Met het inzamelen wordt om 9.00 uur begonnen. Het papier tijdig en goed gebundeld aan de straatkant gereed zetten.

De Springplank

Op zondag 8 december vindt de Boerenbonddag plaats. De kinderen verzamelen zich om 12.30 uur bij het clubgebouw. De kinderen vanaf vijf jaar tot en met groep 5 van de basisschool hebben clubavond op de maandagen van 18.30 tot 20.00 uur. Dinsdag 10 december van 18.30 tot 20.00 uur kerstknutselen voor de jeugd van de groepen 6, 7 en 8. Donderdag 12 december bestuursvergadering vanaf 19.30 uur.

Kienavond

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray houdt op zaterdag 14 december de jaarlijkse kienavond. Er zijn prijzen te winnen met een tombola. Iedereen is welkom in clublokaal Trefhove aan de Wittebrugweg 7 in Horst. Aanvang 20.00 uur.

Kerstconcert

In museum de Peelstreek in Ysselsteyn wordt op zondag 8 december een kerstconcert gegeven door Carmina Servata. Dit koor is een Noord-Limburgs regio-orkest met zangers en zangeressen uit diverse plaatsen.

Deze middag treden de koorleden op met tweestemmig en meerstemmig gezongen gregoriaanse en anderstalige wereldlijke en kerkelijke kerst- en adventsliederen. Carmina Servata staat voor liederen die bewaard zijn gebleven en staat onder leiding van Jo Valckx uit Arcen.

De middag begint om 14.00 uur.

Kerstconcert Close to Christmas

Close Harmony Group Confetti verzorgt in samenwerking met MMSK St. Petrus Banden en zang- en theatergroep Oker uit Overloon op woensdag 18 december het kerstconcert Close to Christmas. De muziekgezelschappen gaan naast hun eigen optredens ook gezamenlijk een aantal nummers in kerstsfeer ten gehore brengen. Het concert begint om 19.30 uur in de foyer van de schouwburg in Venray. Entreekaarten zijn te verkrijgen via de leden of kunnen gereserveerd worden via e-mail whmstaal@home.nl.