Lezing Bruno Gröning

Lezing Bruno Gröning


Venray | Genezing langs geestelijke weg, ook van ongeneeslijke ziekten; voor veel mensen klinkt het te mooi om waar te zijn. Dat dit toch mogelijk is, toont de documentaire Het fenomeen van de genezing, de wereldwijde activiteiten van de Bruno Gröning Vriendenkring. De documentaire draait op zaterdag 2 november van 11.00 tot circa 17.00 uur in wijkcentrum 't Stekske aan de Kruidenlaan 161 in Venray. De toegang is gratis, een gift is welkom. Meer informatie en reserveren kan via telefoon (077)3663379/06-24354254 of via www.bruno-groening-film.org

Op dezelfde locatie vindt op zaterdag 9 november een informatieve lezing plaats over het thema Een weg naar gezondheid, hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning. De lezing begint om 10.30 uur en is gratis toegankelijk, een gift is welkom.

Bruno Gröning (1906-1959) was een eenvoudige man, geen arts, geen academicus. Hij beschikte over een intuïtief weten van de levenskracht en hoe de mens zich ermee kan verbinden en deze in zich kan opnemen. Dit weten heeft tot op heden talloze mensen geholpen, die vertellen over opnieuw verkregen gezondheid, innerlijke vrijheid, lichtheid en levensvreugde. Wat in de jaren '50 met Bruno Gröning begon, heeft zich tot een wereldomvattende Vriendenkring ontwikkeld, die in meer dan 130 landen ten behoeve van het algemeen belang werkzaam is en intussen wereldwijd één van de grootste verenigingen voor genezing langs geestelijke weg. Deze internationale gemeenschap is bovenconfessioneel en wordt uitsluitend gedragen door vrijwillige giften en onbezoldigde werkzaamheden.

Binnen de Bruno Gröning Vriendenkring wordt nog steeds verteld over vele genezingen die er gebeuren – ook van zogenaamde ongeneeslijke ziekten. In een medisch-wetenschappelijke vakgroep onderzoeken en documenteren artsen en andere mensen met een medisch beroep de succesberichten. Naast genezingen van ziekten vertellen veel vrienden ook over genezingen van verslaving of over hulp in de meest verschillende levenscrises, noodsituaties of na het toeslaan van het noodlot. Maar de genezingen hebben niets met behandeling of therapie te maken.

Ze gebeuren langs geestelijke weg, doordat de mens weer het geloof in de eigen gezondheid opneemt en zich zo voor het werken van de goddelijke genees- en levenskracht opent.