Vier jaar AVOS

Vier jaar AVOS


Venray | De Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging (AVOS) bestaat dit najaar vier jaar. De activiteitencommissie van de vereniging verzorgt een gevarieerd jaarprogramma met een goede mix van lezingen en excursies, maar ook een kerstviering.

Maandelijks verzorgt de AVOS een fietstocht voor senioren. Leden organiseren zelf extra activiteiten voor de vereniging. Zo regelt de museumclub vijf, zes maal per jaar een excursie naar diverse musea. Dit jaar waren er tevens dagexcursies naar het Valkhof inclusief stadswandeling in Nijmegen en Kröller-Müller op de Hoge Veluwe. Er werd gewandeld in Sint-Oedenrode en langs de Maas rond Venlo, gefietst in Maas en Waal, een klooster bezocht in Aarle-Rixtel. Ook de Venrayse (schilder-) kunstenaars kwamen aan bod.

Vorig jaar werd de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Venlo bezocht en eerder was het Vaerkes Kieke in Ysselsteyn. Het uitgebreide aantal gevarieerde activiteiten in combinatie met het onderlinge contact van de leden zorgt ervoor dat de vereniging, tegen de trend van vergrijzing in, nog steeds groeiend is. De grote betrokkenheid van de leden blijkt uit de grote opkomsten bij lezingen en deelname aan activiteiten. AVOS is vertegenwoordigd in het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen en lid van de Participatieraad. Leden vervullen de rol van Voa (vrijwillige ouderenadviseurs) en een keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden in een van de wijkcentra of dorpshuizen van de gemeente Venray. Dit jaar heeft de AVOS zich samen met de andere onafhankelijke Limburgse seniorenverenigingen aangesloten bij de landelijke FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en bij de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).

Hierdoor komt zonder omwegen relevante informatie beschikbaar en, nog belangrijker, de stemmen van de leden worden in Den Haag gehoord en leggen aldus gewicht in de schaal bij de landelijke politiek. Zie ook www.avosvenray.nl.