We krijgen als gemeente veel vragen over duurzaamheid. We willen graag onze inwoners op weg helpen door antwoorden op die vragen hier, op deze plek te delen. Stuur uw vraag in via vergroent@venray.nl!

We krijgen als gemeente veel vragen over duurzaamheid. We willen graag onze inwoners op weg helpen door antwoorden op die vragen hier, op deze plek te delen. Stuur uw vraag in via vergroent@venray.nl!

Vraag:

Waarom kiest de gemeente voor opwekking alleen voor zonnepanelen en windparken in haar nieuwe beleid? Waarom niet voor waterstof?

Antwoord van Geert Claessens, projectleider energietransitie:

Zonnepanelen op daken van woningen, stallen en bedrijven zijn een vertrouwd gezicht. Hartstikke goed dat ze er liggen, maar dit is nog maar een klein deel van de elektriciteitsproductie die we moeten opwekken om in ons eigen stroomverbruik te voorzien. Er moeten nog meer daken bijkomen met zonne-installaties. Niet alle daken zijn echter geschikt of makkelijk geschikt te maken. Dat kan te maken hebben met de draagconstructie of met een verschil in belangen tussen huurder en verhuurder. Soms spelen verzekeringen een rol. Er is landelijke regelgeving in de maak, die ervoor zorgt dat we als gemeente meer eisen kunnen stellen in het leggen van zonnepanelen. Intussen onderzoeken we als gemeente of we zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis kunnen leggen.

Maar zelfs als we dat allemaal voor elkaar krijgen, dan is dit nog niet voldoende. Daarom ontkomen we er niet aan om ook zonne- en windparken in te zetten. Die willen we daarom in beperkte mate de komende jaren toestaan binnen onze gemeente.

Vaak wordt gesproken over waterstof als alternatief. En inderdaad, waterstof gaat zeker een belangrijke rol spelen. Maar waterstof is een drager van energie (geen bron!) en moet dus 'gemaakt' worden. Daarvoor is er weer veel hernieuwbare elektriciteit nodig. Als we het lokaal en schoon willen maken, zijn dus zonnedaken, zonneparken en/of windparken nodig.

Als gemeente volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Zo zijn we begin deze maand gaan kijken bij een waterstoffabriek in Groningen, gekoppeld aan een zonnepark.

Goed om te weten

De provincie heeft een DuurzaamThuislening: https://www.limburg.nl/onderwerpen/duurzameenergie/@1665/duurzaam-thuis/)

Voor bedrijven zijn er subsidies voor grootschalige opwekking: https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/stimulering-duurzame-energieproductie en er kan sprake zijn van fiscaal voordeel via investeringsaftrek. Bedrijven die dat willen kunnen vanaf 15 oktober inschrijven voor de SDE+subsidie.