cof
cof Foto: Femke de Schepper

Kunstvorming op Metameer

Boxmeer | Kunst en cultuur heeft al jaren een vanzelfsprekende plaats op Metameer jenaplan Boxmeer, waar ook tientallen leerlingen uit de gemeente Venray onderwijs volgen.

Alle docenten onderstrepen het belang van cultuureducatie. Een visitatiecommissie voor cultuurprofielscholen is vol lof over hoe de school cultuureducatie vormgeeft en daarbij samenwerkt met cultuurcentrum De Weijer. Daarom is en blijft Metameer jenaplan Boxmeer een gecertificeerd cultuurprofielschool. De tweedeklassers Anna Hoeben en Sophie van Haren vinden het grappig en cool dat ze op een cultuurprofielschool zitten. Ze vinden het fijn dat ze zoveel kunstvakken hebben. "Je wordt er sociaal van", zegt Sophie. "Want je kunt met elkaar praten en elkaar dus ook helpen en tips en tops geven." Ook vinden ze het fijn dat ze meer dan bij de meeste vakken keuzevrijheid hebben. "Je kunt bijvoorbeeld zelf kiezen welk lied je gaat leren spelen met welk instrument."

Maar kunst is meer dan fijn en leuk. Volgens cultuurcoƶrdinator Lory Caldarella is creativiteit, juist in deze tijd, onmisbaar. "De creatieve vakken zijn bij uitstek geschikt voor om vaardigheden te ontwikkelen, zoals het adequaat kunnen oplossen van problemen en uitdagingen door een flexibel en snel werkend brein. Volwassenen van de toekomst hebben kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is. Kritisch kunnen denken en kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties zijn dan essentieel. Ook de vaardigheden van presenteren en reflecteren oefenen leerlingen veelvuldig bij de kunstvakken."

Leerlingen krijgen les in verschillende kunstvormen. Ook bezoeken ze musea, voorstellingen in het theater en ontmoeten ze schrijvers. Metameer werkt daarbij samen met cultuurcentrum De Weijer en nodigt gastdocenten uit voor creatieve workshops. Leerlingen ontdekken hun talenten op een open podium, doen mee in de schoolband of de dance crew. Lory Caldarella licht toe: "We hebben diverse talentprogramma's. Deze zijn we aan het uitbreiden en verdiepen. Deze aandacht voor talentontwikkeling loopt synchroon met het stimuleren van eigenaarschap binnen de school."

Foto: Leerlingen ontdekken hun talenten tijdens creatieve workshops. Foto: Femke de Schepper.