Afbeelding
Foto: Ron Koenen

'Laten we beter met elkaar praten'

Venray | Op dinsdag 1 oktober hield Sjef Wester gespreksleider bij Venray In Dialoog, een interview met de beschermheer van Venray In Dialoog, burgemeester van Venray Hans Gilissen. Zoals bekend vertrekt Gilissen per 1 januari als burgemeester van Venray.

U bent beschermheer van Venray in Dialoog, u heeft iets met dialoog. Kunt u dit toelichten?

"Als je als burgemeester niks met dialoog hebt klopt er iets niet. We vervallen vaak in activisme en kwaad zijn op elkaar zonder naar elkaar te luisteren. De clou van dialoog is juist, zonder elkaar te willen overtuigen, luisteren. In een dialoog, in een veilige setting, zul je zien dat er een wereld voor je opengaat voor beide kanten van de tafel."

Burgemeester, u hebt jaren geleden deelgenomen aan een internationale dialoog met o.a. een Duitse Burgemeester i.h.k.v 70 jaar bevrijding Wat was uw ervaring? En is u van dat gesprek nog iets in het bijzonder bijgebleven?

"We hebben toen gesproken over Europa en de oorlog. Het blijkt: het is niet allemaal zwart-wit, maar een grijs gebied. En nu bij 75 jaar bevrijding moeten we daarover praten en meer met elkaar in dialoog. Zelf ervaar ik dit vooral als ik het Duits kerkhof bezoek. Vele jonge mensen zijn onwetend de dood ingejaagd door een misdadig regime. Laten we beter met elkaar praten. Nederland alleen kan niet veel, we zijn afhankelijk van het buitenland. En volgens wijlen Joseph Luns hebben we veel buitenland."

In de huidige tijd zijn er veel meningen en tegenstellingen en luistert men niet erg goed naar elkaar. Kan een dialoog hier in uw ogen iets betekenen?

"Ik denk dat het wel moet, het is de enige oplossing. Het werkt ook goed. Praten zonder gelijk te willen krijgen, argumenten uitwisselen, de balans opmaken en de gulden middenweg kiezen. Er ontstaat begrip voor elkaar. Kijk vandaag eens naar de boeren in Den Haag, ze worden weggezet als schuldigen terwijl ze alleen maar vragen 'begrijp ons'. Met 17 miljoen Nederlanders hebben we een bijdrage aan het milieuprobleem en we moeten het samen oplossen. Ook hier in de Peel hebben we discussie over de intensieve veehouderij. Hier zitten de mensen met kennis. Met positieve verantwoordelijkheid en dialoog kunnen we eruit komen."

Wat kunnen mensen en organisaties uit in Venray met de gespreksvorm dialoog?

"Alle grote problemen komen in Venray in het klein terug. Ook hier moeten we de klimaatdoelstellingen halen. Ook hier moeten we elkaar op een klein stukje gedogen. Ervaring leert dat als je rustig met elkaar praat je een heel eind komt. Elkaar laten uitspreken, luisteren naar elkaar, verdiepingsvragen stellen levert verbinding. Ieder, ook ik weleens, heeft de neiging te denken 'wat die ander zegt klopt niet, hij moet z'n mond houden'. Laat die ander maar eens rustig zijn verhaal doen en dan doe ik ook rustig mijn verhaal en ja als je rustig met elkaar praat vind je elkaar eerder aardig en kom je sneller tot een oplossing."

Vrijdag 1 en zaterdag 2 november is er in de schouwburg, de huiskamer van Venray, een dialoog-tweedaagse met het thema traditie(s). U levert hieraan een bijdrage. Wat zou u willen zeggen tegen de inwoners van Venray t.a.v deze dialoog-tweedaagse om hen te verleiden zich aan te melden en deel te nemen?

"Het thema traditie is natuurlijk heel mooi. Uiteindelijk zegt traditie ook iets over geschiedenis en ook over je identiteit. Dat draagt bij aan het menselijke geluk. Carnaval , cultuur, muziek het is fantastisch om het daar eens over te hebben. Kom je van buiten Venray is het natuurlijk heel mooi om de Venrayse tradities te leren kennen en er aan deel te nemen. En altijd respect hebben voor de lokale tradities. Als beschermheer ga ik zaterdag middag zeker meedoen aan een tafel."

Meedoen meld je aan bij http://www.venrayindialoog.nl/Welkom/

Tenslotte heeft u een tip voor uw opvolger?

"Eigenlijk niet want hij is een ervaren bestuurder en zal de dialoog zeker toepassen."